główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 118/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji

artykuł nr 2

Uchwała Nr 117/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów

artykuł nr 3

Uchwała Nr 116/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 4

Uchwała Nr 115/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030