główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 148/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie przystąpienia do współpracy z Gminą Miedźno w zakresie realizacji budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 147/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zawadach

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 146/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 145/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 144/XXIII/2020 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu