główna zawartość
artykuł nr 21

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przyjęcia regulaminu pracy świetlic wiejskich

artykuł nr 22

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie diet sołtysów

artykuł nr 23

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu deklaracji

artykuł nr 24

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie utworzenia Gminnego Klubu Dziecięcego "Tygrysek" w Zawadach

artykuł nr 25

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie nadania Statutu Gminnemu Klubowi Dziecięcemu "Tygrysek" w Zawadach

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018