główna zawartość
artykuł nr 16

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia dla inkaso

artykuł nr 17

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 18

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 19

Projekt uchwały Rady Gminy Popów zmieniającą uchwałę Rady Gminy Popów nr 117/XVIII/2020 Rady Gminy Popów z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie części kosztów budowy budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Popów

artykuł nr 20

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018