główna zawartość
artykuł nr 6

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Popów za 2019 rok

artykuł nr 7

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 rok

artykuł nr 8

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Popów.

artykuł nr 9

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

artykuł nr 10

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018