główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przystąpienia do współpracy z Gminą Miedźno w zakresie realizacji budowy przeprawy mostowej na rzece Liswarcie

artykuł nr 2

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zawadach

artykuł nr 3

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030

artykuł nr 4

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 5

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018