główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 2

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2020-2030

artykuł nr 3

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

artykuł nr 4

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przedłużenia terminu płatności raty podatku od nieruchomości wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

artykuł nr 5

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wprowadzenia za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19

Dostępne kategorie:
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018