główna zawartość
artykuł nr 1

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

artykuł nr 2

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"

artykuł nr 3

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Popów

artykuł nr 4

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 5

Projekt uchwały Rady Gminy Popów w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników

Załączniki:
Projekt uchwały 411 KB
Dostępne kategorie:
Rok 2019
Rok 2018