główna zawartość
artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 77/XIII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 76/XIII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków"

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 75/XIII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych przez gminę Popów

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 74/XIII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 73/XII/2019 RADY GMINY POPÓW z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników