artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 247/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 237/XXXVIII/2017

Załączniki:
Załącznik 68.039 KB
artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 246/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2018 rok

Załączniki:
Załącznik 782.896 KB
artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 245/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 rok

Załączniki:
Załącznik 441.250 KB
artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 244/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2018-2028

Załączniki:
Załącznik 1.465 MB
artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 243/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu gminy na 2018 rok

Załączniki:
Załącznik 2.300 MB
artykuł nr 6

UCHWAŁA NR 242/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2029

Załączniki:
Załącznik 1.589 MB
artykuł nr 7

UCHWAŁA NR 241/XL/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów

Załączniki:
Załącznik 215.957 KB
artykuł nr 8

UCHWAŁA NR 240/XXXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały 235/XXXVIII/2017

Załączniki:
Załącznik 60.481 KB
artykuł nr 9

UCHWAŁA NR 239/XXXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalania stawki opłaty

Załączniki:
Załącznik 79.698 KB
artykuł nr 10

UCHWAŁA NR 238/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

Załączniki:
Załącznik 1.914 MB
artykuł nr 11

UCHWAŁA NR 237/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów

Załączniki:
Załącznik 980.606 KB
artykuł nr 12

UCHWAŁA NR 236/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia stawek za przyjęcie i utylizację nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni w gminnej oczyszczalni ścieków oraz wypompowanie i transport nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych i osadów z przydomowych oczyszczalni gminnym zestawem asenizacyjnym

Załączniki:
Załącznik 84.895 KB
artykuł nr 13

UCHWAŁA NR 235/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych

Załączniki:
Załącznik 268.169 KB
artykuł nr 14

UCHWAŁA NR 234/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
Załącznik 53.760 KB
artykuł nr 15

UCHWAŁA NR 233/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Załączniki:
Załącznik 767.541 KB
artykuł nr 16

UCHWAŁA NR 232/XXXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

Załączniki:
Załącznik 178.777 KB
artykuł nr 17

UCHWAŁA NR 231/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018

Załączniki:
Załącznik 72.212 KB
artykuł nr 18

UCHWAŁA NR 230/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych Semper Veritas w Krzepicach na działalność Wójta Gminy Popów

Załączniki:
Załącznik 274.751 KB
artykuł nr 19

UCHWAŁA NR 229/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefanii Sempołowskiej w Więckach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefanii Sempołowskiej w Więckach.

Załączniki:
Załącznik 72.115 KB
artykuł nr 20

UCHWAŁA NR 228/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Rębielicach Królewskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Rębielicach Królewskich

Załączniki:
Załącznik 78.405 KB
artykuł nr 21

UCHWAŁA NR 227/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wąsoszu Górnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Romualda Traugutta w Wąsoszu Górnym

Załączniki:
Załącznik 72.854 KB
artykuł nr 22

UCHWAŁA NR 226/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Długosza w Popowie w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Długosza w Popowie.

Załączniki:
Załącznik 74.514 KB
artykuł nr 23

UCHWAŁA NR 225/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchylenia uchwały Nr 216/XXXV/2017 Rady Gminy Popów

Załączniki:
Załącznik 43.902 KB
artykuł nr 24

UCHWAŁA NR 224/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchylenia uchwały Nr 215/XXXV/2017 Rady Gminy Popów

Załączniki:
Załącznik 43.303 KB
artykuł nr 25

UCHWAŁA NR 223/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr 214/XXXV/2017 Rady Gminy Popów

Załączniki:
Załącznik 42.981 KB
artykuł nr 26

UCHWAŁA NR 222/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie podatku od środków transportowych

Załączniki:
Załącznik 225.858 KB
artykuł nr 27

UCHWAŁA NR 221/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie podatku od nieruchomości

Załączniki:
Załącznik 171.450 KB
artykuł nr 28

UCHWAŁA NR 220/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
Załącznik 54.148 KB
artykuł nr 29

UCHWAŁA NR 219/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2029

Załączniki:
Załącznik 1.631 MB
artykuł nr 30

UCHWAŁA NR 218/XXXVII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

Załączniki:
Załącznik 253.742 KB
artykuł nr 31

UCHWAŁA NR 217/XXXVI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. św. Jana Pawła II w Zawadach powstałej w wyniku przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Pawła II w Zawadach

Załączniki:
Załącznik 1.159 MB
artykuł nr 32

UCHWAŁA NR 216/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wąsoszu Górnym

Załączniki:
Załącznik 60.284 KB
artykuł nr 33

UCHWAŁA NR 215/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębiu

Załączniki:
Załącznik 57.568 KB
artykuł nr 34

UCHWAŁA NR 214/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie

Załączniki:
Załącznik 63.606 KB
artykuł nr 35

UCHWAŁA NR 213/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych

Załączniki:
Załącznik 55.709 KB
artykuł nr 36

UCHWAŁA NR 212/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczenie przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Załączniki:
Załącznik 307.495 KB
artykuł nr 37

UCHWAŁA NR 211/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Popów

Załączniki:
Załącznik 1.127 MB
artykuł nr 38

UCHWAŁA NR 210/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody, na zawarcie aneksu nr 2 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 roku o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Załączniki:
Załącznik 1.233 MB
artykuł nr 39

UCHWAŁA NR 209/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
Załącznik 48.463 KB
artykuł nr 40

UCHWAŁA NR 208/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Stefanii Sempołowskiej w Więckach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Stefanii Sempołowskiej w Więckach.

Załączniki:
Załącznik 63.575 KB
artykuł nr 41

UCHWAŁA NR 207/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Rębielicach Królewskich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Władysława Stanisława Reymonta w Rębielicach Królewskich

Załączniki:
Załącznik 69.917 KB
artykuł nr 42

UCHWAŁA NR 206/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Romualda Traugutta w Wąsoszu Górnym w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Romualda Traugutta w Wąsoszu Górnym

Załączniki:
Załącznik 64.487 KB
artykuł nr 43

UCHWAŁA NR 205/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Długosza w Popowie.

Załączniki:
Załącznik 61.410 KB
artykuł nr 44

UCHWAŁA NR 204/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2029

Załączniki:
Załącznik 6.077 MB
artykuł nr 45

UCHWAŁA NR 203/XXXV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów

Załączniki:
Załącznik 376.432 KB
artykuł nr 46

UCHWAŁA NR 202/XXXIV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na oddanie w najem w trybie bezprzetargowym, na okres 10 lat części nieruchomości

Załączniki:
Załącznik 49.199 KB
artykuł nr 47

UCHWAŁA NR 201/XXXIV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2029

Załączniki:
Załącznik 1.536 MB
artykuł nr 48

UCHWAŁA NR 200/XXXIV/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

Załączniki:
Załącznik 329.077 KB
artykuł nr 49

UCHWAŁA NR 199/XXXIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Zawady w gminie Popów

Załączniki:
Załącznik 131.555 KB
artykuł nr 50

UCHWAŁA NR 198/XXXIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
Załącznik 55.568 KB
artykuł nr 51

UCHWAŁA NR 197/XXXIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Załączniki:
Załącznik 76.979 KB
artykuł nr 52

UCHWAŁA NR 196/XXXIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie przyjętego uchwałą Nr 100/XVIII/2016 z dnia 19 maja 2016 r.

Załączniki:
Załącznik 77.539 KB
artykuł nr 53

UCHWAŁA NR 195/XXXIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Popów instrumentem płatniczym

Załączniki:
Załącznik 52.012 KB
artykuł nr 54

UCHWAŁA NR 194/XXXIII/2017 RADY GMINY z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2029

Załączniki:
Załącznik 1.474 MB
artykuł nr 55

UCHWAŁA NR 193/XXXIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

Załączniki:
Załącznik 216.509 KB
artykuł nr 56

UCHWAŁA NR 192/XXXII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Załączniki:
Treść uchwały 1.650 MB
artykuł nr 57

UCHWAŁA NR 191/XXXI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Popów oraz określenia dokumentów niezbędnych dopotwierdzenia tych kryteriów

Załączniki:
Treść uchwały 54.574 KB
artykuł nr 58

UCHWAŁA NR 190/XXXI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
Treść uchwały 37.603 KB
artykuł nr 59

UCHWAŁA NR 189/XXXI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnejw Katowicach

Załączniki:
Treść uchwały 42.365 KB
artykuł nr 60

UCHWAŁA NR 188/XXXI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 61

UCHWAŁA NR 187/XXXI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Popów za 2016 rok

Załączniki:
Treść uchwały 39.917 KB
artykuł nr 62

UCHWAŁA NR 186/XXXI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok

Załączniki:
Treść uchwały 31.580 KB
artykuł nr 63

UCHWAŁA NR 185/XXXI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2027

Załączniki:
Treść uchwały 932.547 KB
artykuł nr 64

UCHWAŁA NR 184/XXXI/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

Załączniki:
Treść uchwały 175.059 KB
artykuł nr 65

UCHWAŁA NR 183/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie stanowiska dotyczącego XX-Iecia Konstytucji RP

Załączniki:
Treść uchwały 91.685 KB
artykuł nr 66

UCHWAŁA NR 182/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziału kl. VI Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego od kl.VII do VIII w latach szkolnych 2017/2018-2018/19 w szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Pawła II w Zawadach

Załączniki:
Treść uchwały 126.119 KB
artykuł nr 67

UCHWAŁA NR 181/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wskazania uczniom oddziału kl, IIIb Szkoły Podstawowej im. Jana Długosza w Popowie miejsca realizacji obowiązku szkolnego od ki. IV do VIII w latach szkolnych 2017/2018-2021/2022 w szkole podstawowej, powstałej z przekształcenia Gimnazjum nr 1 im. św. Jana Pawła II w Zawadach

Załączniki:
Treść uchwały 53.087 KB
artykuł nr 68

UCHWAŁA NR 180/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 5 w Zawadach przy ul. Szkolnej 8

Załączniki:
Treść uchwały 174.608 KB
artykuł nr 69

UCHWAŁA NR 179/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawiew sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Popów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Załączniki:
Treść uchwały 65.766 KB
artykuł nr 70

UCHWAŁA NR 178/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do kias I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Popów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Załączniki:
Treść uchwały 66.205 KB
artykuł nr 71

UCHWAŁA NR 177/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.

Załączniki:
Treść uchwały 210.141 KB
artykuł nr 72

UCHWAŁA NR 176/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia „ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2017”

Załączniki:
Treść uchwały 206.101 KB
artykuł nr 73

UCHWAŁA NR 175/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawiew sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Załączniki:
Treść uchwały 66.537 KB
artykuł nr 74

UCHWAŁA NR 174/XXX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie i Gminnego Centrum Kultury w Popowie

Załączniki:
Treść uchwały 195.679 KB
artykuł nr 75

UCHWAŁA NR 173/XXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2018 r. środków stanowiących fundusz sołecki

Załączniki:
Treść uchwały 33.717 KB
artykuł nr 76

UCHWAŁA NR 172/XXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2027

Załączniki:
Treść uchwały 922.028 KB
artykuł nr 77

UCHWAŁA NR 171/XXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

Załączniki:
Treść uchwały 52.155 KB
artykuł nr 78

UCHWAŁA NR 170/XXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2027

obrazek
Załączniki:
Treść uchwały 1,007.141 KB
artykuł nr 79

UCHWAŁA NR 169/XXIX/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

Załączniki:
Treść uchwały 73.974 KB
artykuł nr 80

UCHWAŁA NR 168/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok

Załączniki:
Treść uchwały 106.277 KB
artykuł nr 81

UCHWAŁA NR 167/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie

artykuł nr 82

UCHWAŁA NR 166/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie wspólnej obsługi gminnych jednostek organizacyjnych

Załączniki:
Treść uchwały 105.450 KB
artykuł nr 83

UCHWAŁA NR 165/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie nadania Statutu Gminnemu Centrum Kultury w Popowie

Załączniki:
Treść uchwały 215.775 KB
artykuł nr 84

UCHWAŁA NR 164/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Popowie

Załączniki:
Treść uchwały 68.635 KB
artykuł nr 85

UCHWAŁA NR 163/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie uchylająca uchwałę akt utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Popowie

Załączniki:
Treść uchwały 102.307 KB
artykuł nr 86

UCHWAŁA NR 162/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Załączniki:
Treść uchwały 300.786 KB
artykuł nr 87

UCHWAŁA NR 161/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popowie przyjętego uchwałą Nr 100/XVIII/2016 z dnia 19 maja 2016 r.

Załączniki:
Treść uchwały 105.528 KB
artykuł nr 88

UCHWAŁA NR 160/XXVIII/2017 RADY GMINY POPÓW z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie

Załączniki:
Treść uchwały 105.528 KB