główna zawartość
artykuł nr 41

UCHWAŁA NR 119/XXI/2016

UCHWAŁA NR 119/XXI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów oraz warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Popów

artykuł nr 42

UCHWAŁA NR 118/XXI/2016

UCHWAŁA NR 118/XXI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty

artykuł nr 43

UCHWAŁA NR 117/XXI/2016

UCHWAŁA NR 117/XXI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów

artykuł nr 44

UCHWAŁA NR 116/XXI/2016

UCHWAŁA NR 116/XXI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 45

UCHWAŁA NR 115/XX/2016

UCHWAŁA NR 115/XX/2016 Rady Gminy Popów z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia "Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Popów w latach 2014-2032"