główna zawartość
artykuł nr 36

UCHWAŁA NR 124/XXI/2016

UCHWAŁA NR 124/XXI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Popowie

artykuł nr 37

UCHWAŁA NR 123/XXI/2016

UCHWAŁA NR 123/XXI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Popów dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Więckach

artykuł nr 38

UCHWAŁA NR 122/XXI/2016

UCHWAŁA NR 122/XXI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia sposobu sprawienie pogrzebu przez Gminę Popów

artykuł nr 39

UCHWAŁA NR 121/XXI/2016

UCHWAŁA NR 121/XXI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

artykuł nr 40

UCHWAŁA NR 120/XXI/2016

UCHWAŁA NR 120/XXI/2016 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach środków pieniężnych z budżetu Gminy Popów