główna zawartość
artykuł nr 21

UCHWAŁA NR 139/XXV/2016

UCHWAŁA NR 139/XXV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi na rok 2017

artykuł nr 22

UCHWAŁA NR 138/XXV/2016

UCHWAŁA NR 138/XXV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 23

UCHWAŁA NR 137/XXIV/2016

UCHWAŁA NR 137/XXIV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie Stanowiska Związku Gmin Śląska Opolskiego wobec rządowego projektu ustawy dotyczącej likwidacji gimnazjów i przewidywanych skutków likwidacji gimnazjów w gminach członkowskich

artykuł nr 24

UCHWAŁA NR 136/XXIV/2016

UCHWAŁA NR 136/XXIV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie Akt utworzenia Gminnego Centrum Kultury w Popowie

artykuł nr 25

UCHWAŁA NR 135/XXIV/2016

UCHWAŁA NR 135/XXIV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A.