główna zawartość
artykuł nr 16

UCHWAŁA NR 144/XXV/2016

UCHWAŁA NR 144/XXV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018"

artykuł nr 17

UCHWAŁA NR 143/XXV/2016

UCHWAŁA NR 143/XXV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie podatku od środków transportowych

artykuł nr 18

UCHWAŁA NR 142/XXV/2016

UCHWAŁA NR 142/XXV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

artykuł nr 19

UCHWAŁA NR 141/XXV/2016

UCHWAŁA NR 141/XXV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2017

artykuł nr 20

UCHWAŁA NR 140/XXV/2016

UCHWAŁA NR 140/XXV/2016 Rady Gminy Popów z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie podatku od nieruchomości