główna zawartość
artykuł nr 61

UCHWAŁA NR 99/XVIII/2016

UCHWAŁA NR 99/XVIII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia finansowego Gminy Popów za 2015 rok, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2015 rok

artykuł nr 62

UCHWAŁA NR 98/XVIII/2016

UCHWAŁA NR 98/XVIII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2016-2026

artykuł nr 63

UCHWAŁA NR 97/XVIII/2016

UCHWAŁA NR 97/XVIII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 19 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 64

UCHWAŁA NR 96/XVII/2016

UCHWAŁA NR 96/XVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie nieruchomości położonych w Smolarzach

artykuł nr 65

UCHWAŁA NR 95/XVII/2016

UCHWAŁA NR 95/XVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczenia wychowawczego