główna zawartość
artykuł nr 6

UCHWAŁA NR 154/XXVII/2016

UCHWAŁA NR 154/XXVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 rok

artykuł nr 7

UCHWAŁA NR 153/XXVII/2016

UCHWAŁA NR 153/XXVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2017-2027

artykuł nr 8

UCHWAŁA NR 152/XXVII/2016

UCHWAŁA NR 152/XXVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Gminy Popów na 2017 rok

artykuł nr 9

UCHWAŁA NR 151/XXVII/2016

UCHWAŁA NR 151/XXVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2016-2026

artykuł nr 10

UCHWAŁA NR 150/XXVII/2016

UCHWAŁA NR 150/XXVII/2016 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów