artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 86/XV/2015

UCHWAŁA NR 86/XV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Popów na lata 2016-2019"

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 85/XV/2015

UCHWAŁA NR 85/XV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu i sposobu powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 84/XV/2015

UCHWAŁA NR 84/XV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńczych i specjalistyczne usługi opiekuńcze, w wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi orraz szczegółowych warunków częsciowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 83/XV/2015

UCHWAŁA NR 83/XV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia do realizacji na terenie Gminy Popów w 2016 rok "Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w 2005 roku - mieszkanek Gminy Popów"

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 82/XV/2015

UCHWAŁA NR 82/XV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie planu rady gminy i komisji rady gminy na 2016 rok.

artykuł nr 6

UCHWAŁA NR 81/XV/2015

UCHWAŁA NR 81/XV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na 2016 rok.

artykuł nr 7

UCHWAŁA NR 80/XV/2015

UCHWAŁA NR 80/XV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie

artykuł nr 8

UCHWAŁA NR 79/XV/2015

UCHWAŁA NR 79/XV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2015 r. w budżetu gminy na 2016 rok.

artykuł nr 9

UCHWAŁA NR 78/XV/2015

UCHWAŁA NR 78/XV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie

artykuł nr 10

UCHWAŁA NR 77/XV/2015

UCHWAŁA NR 77/XV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 11

UCHWAŁA NR 76/XIV/2015

UCHWAŁA NR 76/XIV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

artykuł nr 12

UCHWAŁA NR 75/XIV/2015

UCHWAŁA NR 75/XIV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016

artykuł nr 13

UCHWAŁA NR 74/XIV/2015

UCHWAŁA NR 74/XIV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 10 grudnia 2015 r.w sprawie podatku od środków transportowych

artykuł nr 14

UCHWAŁA NR 73/XIV/2015

UCHWAŁA NR 73/XIV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 10 grudnia 2015 r.w sprawie podatku od nieruchomości

artykuł nr 15

UCHWAŁA NR 72/XIII/2015

UCHWAŁA NR 72/XIII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 31/V/2015 Rady Gminy Popów z dnia 19 lutego 2015r.

artykuł nr 16

UCHWAŁA NR 71/XIII/2015

UCHWAŁA NR 71/XIII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr 59/XII/2015 z dnia 29 października 2015r. w sprawie pomocy dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 17

UCHWAŁA NR 70/XIII/2015

UCHWAŁA NR 70/XIII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej d/s komunalizacji mienia gminnego

artykuł nr 18

UCHWAŁA NR 69/XIII/2015

UCHWAŁA NR 69/XIII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Popów na lata 2015-2020

artykuł nr 19

UCHWAŁA NR 68/XIII/2015

UCHWAŁA NR 68/XIII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zawadach

artykuł nr 20

UCHWAŁA NR 67/XIII/2015

UCHWAŁA NR 67/XIII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian uchwały nr 199/XXV/2013 Rady Gminy Popów z dnia 27.05.2013r. w sprawie "Regulaminu" dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodiznnych na terenie Gminy Popów

artykuł nr 21

UCHWAŁA NR 66/XIII/2015

UCHWAŁA NR 66/XIII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawieokreślenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

artykuł nr 22

UCHWAŁA NR 65/XIII/2015

UCHWAŁA NR 65/XIII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016

artykuł nr 23

UCHWAŁA NR 64/XIII/2015

UCHWAŁA NR 64/XIII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie podatku od środków transportowych

artykuł nr 24

UCHWAŁA NR 63/XIII/2015

UCHWAŁA NR 63/XIII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie podatku od nieruchomości

artykuł nr 25

UCHWAŁA NR 62/XIII/2015

UCHWAŁA NR 62/XIII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Popów z Organiacjami Pozarządwymi na rok 2016

artykuł nr 26

UCHWAŁA NR 61/XIII/2015

UCHWAŁA NR 61/XIII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 27

UCHWAŁA NR 60/XII/2015

UCHWAŁA NR 60/XII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

artykuł nr 28

UCHWAŁA NR 59/XII/2015

UCHWAŁA NR 59/XII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 29

UCHWAŁA NR 58/XII/2015

UCHWAŁA NR 58/XII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie

artykuł nr 30

UCHWAŁA NR 57/XII/2015

UCHWAŁA NR 57/XII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 29 października 2015 roku w sprawie zminan w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 31

UCHWAŁA NR 56/XI/2015

UCHWAŁA NR 56/XI/2015 Rady Gminy Popów z dnia 21 września 2015 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 32

UCHWAŁA NR 55/XI/2015

UCHWAŁA NR 55/XI/2015 Rady Gminy Popów z dnia 21 września 2015 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Popów

artykuł nr 33

UCHWAŁA NR 54/XI/2015

UCHWAŁA NR 54/XI/2015 Rady Gminy Popów z dnia 21 września 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym

artykuł nr 34

UCHWAŁA NR 53/X/2015

UCHWAŁA NR 53/X/2015 Rady Gminy Popów z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy

artykuł nr 35

UCHWAŁA NR 52/X/2015

UCHWAŁA NR 52/X/2015 Rady Gminy Popów z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie wybory ławnika do Sądu Okręgowego - Sądu Pracy w Częstochowie

artykuł nr 36

UCHWAŁA NR 51/X/2015

UCHWAŁA NR 51/X/2015 Rady Gminy Popów z dnia 27 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 37

UCHWAŁA NR 50/IX/2015

UCHWAŁA NR 50/IX/2015 Rady Gminy Popów z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym

artykuł nr 38

UCHWAŁA NR 49/IX/2015

UCHWAŁA NR 49/IX/2015 Rady Gminy Popów z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. "Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenia e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego"

artykuł nr 39

UCHWAŁA NR 48/IX/2015

UCHWAŁA NR 48/IX/2015 Rady Gminy Popów z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu opiniującego na ławników sądów powszechnych kadencji 2016-2019

artykuł nr 40

UCHWAŁA NR 47/IX/2015

artykuł nr 41

UCHWAŁA NR 46/IX/2015

UCHWAŁA NR 46/IX/2015 Rady Gminy Popów z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawiew zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 42

UCHWAŁA NR 45/IX/2015

UCHWAŁA NR 45/IX/2015 Rady Gminy Popów z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu nr 1 do porozumienia z dnia 6 marca 2015 r. o współpracy w sprawie opracowania i realizacji Strategii RIT dla Subregionu Północnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

artykuł nr 43

UCHWAŁA NR 44/VIII/2015

UCHWAŁA NR 44/VIII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 28maja 2015 roku w sprawiew sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

artykuł nr 44

UCHWAŁA NR 43/VIII/2015

UCHWAŁA NR 43/VIII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 28maja 2015 roku w sprawie przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach środków pieniężnych z budżetu Gminy Popów

artykuł nr 45

UCHWAŁA NR 42/VIII/2015

UCHWAŁA NR 42/VIII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 28maja 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 46

UCHWAŁA NR 41/VIII/2015

UCHWAŁA NR 41/VIII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Popów za 2014 rok, sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2014 rok

artykuł nr 47

UCHWAŁA NR 40/VII/2015

UCHWAŁA NR 40/VII/2015 Rady Gminy Popów z dnia 16 kwietnia 2015 roku w sprawiezmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 48

UCHWAŁA NR 39/VI/2015

UCHWAŁA NR 39/VI/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy na 2016 rok środków stanowiących fundusz sołecki

artykuł nr 49

UCHWAŁA NR 38/VI/2015

UCHWAŁA NR 38/VI/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie diet sołtysów

artykuł nr 50

UCHWAŁA NR 37/VI/2015

UCHWAŁA NR 37/VI/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popów

artykuł nr 51

UCHWAŁA NR 36/VI/2015

UCHWAŁA NR 36/VI/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2015"

artykuł nr 52

UCHWAŁA NR 35/VI/2015

UCHWAŁA NR 35/VI/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym

artykuł nr 53

UCHWAŁA NR 34/VI/2015

UCHWAŁA NR 34/VI/2015 Rady Gminy Popów z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 54

UCHWAŁA NR 33/V/2015

UCHWAŁA NR 33/V/2015 Rady Gminy Popów z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia diety Przewodniczącego Rady Gminy Popów

artykuł nr 55

UCHWAŁA NR 32/V/2015

UCHWAŁA NR 32/V/2015 Rady Gminy Popów z dnia 19 lutego 2015 roku w w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Popów do współpracy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego Województwa Śląskiego i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Popów a pozostałymi powiatami i gminami wchodzącymi w skład Subregionu Północnego Województwa Śląskiego

artykuł nr 56

UCHWAŁA NR 31/V/2015

UCHWAŁA NR 31/V/2015 Rady Gminy Popów z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.

artykuł nr 57

UCHWAŁA NR 30/V/2015

UCHWAŁA NR 30/V/2015 Rady Gminy Popów z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Popowie.

artykuł nr 58

UCHWAŁA NR 29/V/2015

UCHWAŁA NR 29/V/2015 Rady Gminy Popów z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym gminy Popów.

artykuł nr 59

UCHWAŁA NR 28/V/2015

UCHWAŁA NR 28/V/2015 Rady Gminy Popów z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Popów.

artykuł nr 60

UCHWAŁA NR 27/V/2015

UCHWAŁA NR 27/V/2015 Rady Gminy Popów z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie określenia metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

artykuł nr 61

UCHWAŁA NR 26/V/2015

UCHWAŁA NR 26/V/2015 Rady Gminy Popów z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 13/III/2014 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2014 roku.

artykuł nr 62

UCHWAŁA NR 25/IV/2015

UCHWAŁA NR 25/V/2015 Rady Gminy Popów z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie zmioan w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 63

UCHWAŁA NR 24/IV/2015

UCHWAŁA NR 24/IV/2015 Rady Gminy Popów z dnia 5 lutego 2015 roku w sprawie określenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.