artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 23/III/2014

UCHWAŁA NR 23/III/2014 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zmian Uchwały nr 155/XVII/96 Rady Gminy Popów z dnia 25 listopada 1996r. w sprawie ustalenia ilości i nadania ulicom w miejscowościach Zawady, Popów, Kamieńszczyzna, Dąbrowa, Więcki, Wąsosz Górny, Rębielice Królewskie, Florianów, Zbory, Wąsosz Dolny, Annolesie, Marianów w gminie Popów.

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 22/III/2014

UCHWAŁA NR 22/III/2014 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej należących do zadań własnych gminy

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 21/III/2014

UCHWAŁA NR 21/III/2014 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie wyboru przedstawiciela gminy do Rady Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 20/III/2014

UCHWAŁA NR 20/III/2014 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie przyjęcia do realizacji na terenie Gminy Popów w 2015r. "Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w 2004 roku - mieszanek Gminy Popów"

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 19/III/2014

UCHWAŁA NR 19/III/2014 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rady sołeckiej

artykuł nr 6

UCHWAŁA NR 18/III/2014

UCHWAŁA NR 18/III/2014 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi pani Danieli Uchrońskiej na działalność Wójta Gminy Popów.

artykuł nr 7

UCHWAŁA NR 17/III/2014

UCHWAŁA NR 17/III/2014 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2015 rok.

artykuł nr 8

UCHWAŁA NR 16/III/2014

UCHWAŁA NR 16/III/2014 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie okreslenia metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty.

artykuł nr 9

UCHWAŁA NR 15/III/2014

UCHWAŁA NR 15/III/2014 Rady Gminy Popów z dnia 30grudnia 2014 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2015 rok.

artykuł nr 10

UCHWAŁA NR 14/III/2014

UCHWAŁA NR 14/III/2014 Rady Gminy Popów z dnia 30grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok.

artykuł nr 11

UCHWAŁA NR 13/III/2014

artykuł nr 12

UCHWAŁA NR 12/II/2014

UCHWAŁA NR 12/II/2014 Rady Gminy Popów z dnia 04 grudnia 2014 roku w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej

artykuł nr 13

UCHWAŁA NR 11/II/2014

UCHWAŁA NR 11/II/2014 Rady Gminy Popów z dnia 04 grudnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 14

UCHWAŁA NR 10/II/2014

UCHWAŁA NR 10/II/2014 Rady Gminy Popów z dnia 04 grudnia 2014 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek lesny i podatek od nieruchomości

artykuł nr 15

UCHWAŁA NR 9/II/2014

UCHWAŁA NR 9/II/2014 Rady Gminy Popów z dnia 04 grudnia 2014 roku w sprawie podatku od środków transportowych

artykuł nr 16

UCHWAŁA NR 8/II/2014

UCHWAŁA NR 8/II/2014 Rady Gminy Popów z dnia 04 grudnia 2014 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015

artykuł nr 17

UCHWAŁA NR 7/II/2014

UCHWAŁA NR 7/II/2014 Rady Gminy Popów z dnia 04 grudnia 2014 roku w sprawie podatku od nieruchomości

artykuł nr 18

UCHWAŁA NR 6/I/2014

UCHWAŁA NR 6/I/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Gospodarczej, Budżetu, Oświaty i Zdrowia

artykuł nr 19

UCHWAŁA NR 5/I/2014

UCHWAŁA NR 5/I/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Gospodarczej, Budżetu, Oświaty i Zdrowia

artykuł nr 20

UCHWAŁA NR 4/I/2014

UCHWAŁA NR 4/I/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej

artykuł nr 21

UCHWAŁA NR 3/I/2014

UCHWAŁA NR 3/I/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczących Komisji Rewizyjnej

artykuł nr 22

UCHWAŁA NR 2/I/2014

UCHWAŁA NR 2/I/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Popów

artykuł nr 23

UCHWAŁA NR 1/I/2014

UCHWAŁA NR 1/I/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 listopada 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Popów

artykuł nr 24

UCHWAŁA NR 275/XXXIX/2014

UCHWAŁA NR 275/XXXIX/2014 Rady Gminy Popów z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 225/XXX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 31 grudnia 2013r

artykuł nr 25

UCHWAŁA NR 274/XXXIX/2014

UCHWAŁA NR 274/XXXIX/2014 Rady Gminy Popów z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmianypodstawy prawnej Uchwały 265/XXXVII/2014 Rady Gminy Popow z dnia 21 października 2014 roku.

artykuł nr 26

UCHWAŁA NR 273/XXXIX/2014

UCHWAŁA NR 273/XXXIX/2014 Rady Gminy Popów z dnia 29 października 2014 roku w sprawie uchylenia Uchwały 246/XXXII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 marca 2014 roku

artykuł nr 27

UCHWAŁA NR 272/XXXIX/2014

UCHWAŁA NR 272/XXXIX/2014 Rady Gminy Popów z dnia 29 października 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 28

UCHWAŁA NR 271/XXXVIII/2014

UCHWAŁA NR 271/XXXVIII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 23 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Wspólpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2015

artykuł nr 29

UCHWAŁA NR 270/XXXVIII/2014

UCHWAŁA NR 270/XXXVIII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 23 października 2014 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie Gminy Popów

artykuł nr 30

UCHWAŁA NR 269/XXXVIII/2014

UCHWAŁA NR 269/XXXVIII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 23 października 2014 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 31

UCHWAŁA NR 268/XXXVII/2014

UCHWAŁA NR 268/XXXVII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmiany Uchwały 245/XXXII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 marca 2014r

artykuł nr 32

UCHWAŁA NR 267/XXXVII/2014

UCHWAŁA NR 267/XXXVII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 33

UCHWAŁA NR 266/XXXVII/2014

UCHWAŁA NR 266/XXXVII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 21 października 2014 roku w sprawie

artykuł nr 34

UCHWAŁA NR 265/XXXVII/2014

UCHWAŁA NR 265/XXXVII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 21 października 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach

artykuł nr 35

UCHWAŁA NR 264/XXXVI/2014

UCHWAŁA NR 264/XXXVI/2014 Rady Gminy Popów z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Rębielice Królewskie

artykuł nr 36

UCHWAŁA NR 263/XXXVI/2014

UCHWAŁA NR 263/XXXVI/2014 Rady Gminy Popów z dnia 1 października 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Oddziale Zamkniętym w Wąsoszu Górnym

artykuł nr 37

UCHWAŁA NR 262/XXXVI/2014

UCHWAŁA NR 262/XXXVI/2014 Rady Gminy Popów z dnia 1 października 2014 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 38

UCHWAŁA NR 261/XXXVI/2014

UCHWAŁA NR 261/XXXVI/2014 Rady Gminy Popów z dnia 1 października 2014 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 39

UCHWAŁA NR 260/XXXVI/2014

UCHWAŁA NR 260/XXXVI/2014 Rady Gminy Popów z dnia 1 października 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 40

UCHWAŁA NR 259/XXXVI/2014

UCHWAŁA NR 259/XXXVI/2014 Rady Gminy Popów z dnia 1 października 2014 roku w sprawie uchylenia Uchwał Nr 258/XXXV/2014 Rady Gminy z dnia 27 lutego 2014.

artykuł nr 41

UCHWAŁA NR 258/XXXV/2014

artykuł nr 42

UCHWAŁA NR 257/XXXV/2014

UCHWAŁA NR 257/XXXV/2014 Rady Gminy Popów z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowej położonej w Zawadach

artykuł nr 43

UCHWAŁA NR 256/XXXV/2014

UCHWAŁA NR 256/XXXV/2014 Rady Gminy Popów z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian uchwały Nr 125/XVI/2012 dotyczącej podziału Gminy Popów na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

artykuł nr 44

UCHWAŁA NR 255/XXXV/2014

UCHWAŁA NR 255/XXXV/2014 Rady Gminy Popów z dnia 28 sierpnia 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 45

UCHWAŁA NR 254/XXXIV/2014

UCHWAŁA NR 254/XXXIV/2014 Rady Gminy Popów z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmianu Uchwały nr 225/XXX/2013 Radu Gminy Popów z dnia 31 grudnia 2013r.

artykuł nr 46

UCHWAŁA NR 253/XXXIV/2014

UCHWAŁA NR 253/XXXIV/2014 Rady Gminy Popów z dnia 26 czerwca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.

artykuł nr 47

UCHWAŁA NR 252/XXXIII/2014

UCHWAŁA NR 252/XXXIII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 29 maja 2014 roku w sprawiepomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 48

UCHWAŁA NR 251/XXXIII/2014

UCHWAŁA NR 251/XXXIII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie upamiętnienia 25 rocznicy zwycięstwa obozu solidarności w wyborach 4 września 1989 r. oraz 10 rocznicy wstąpienia Rzeczypospolitej do Uni Europejskiej

artykuł nr 49

UCHWAŁA NR 250/XXXIII/2014

UCHWAŁA NR 250/XXXIII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmiany nazwy ulicy w miejscowości Popów

artykuł nr 50

UCHWAŁA NR 249/XXXIII/2014

UCHWAŁA NR 249/XXXIII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zmian w uchwały nr 42/VI/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r. w sprawie nadania imienia Gimnazjum nr 1 w Zawadach

artykuł nr 51

UCHWAŁA NR 248/XXXIII/2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 29 maja 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Popów za 2013 rok, sprawozdania wykonania budżetu gminy za 2013 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Popów za 2013 rok.

artykuł nr 52

UCHWAŁA NR 247/XXXII/2014

UCHWAŁA NR 247/XXXII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie utworzenia odrębnego obwodu do głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym

artykuł nr 53

UCHWAŁA NR 246/XXXII/2014

UCHWAŁA NR 246/XXXII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarki Krajowej w Katowicach

artykuł nr 54

UCHWAŁA NR 245/XXXII/2014

UCHWAŁA NR 245/XXXII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkie Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

artykuł nr 55

UCHWAŁA NR 244/XXXII/2014

UCHWAŁA NR 244/XXXII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr 236/XXXI/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 lutego 2014r.

artykuł nr 56

UCHWAŁA NR 243/XXXII/2014

UCHWAŁA NR 243/XXXII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr 233/XXXI/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 lutego 2014r

artykuł nr 57

UCHWAŁA NR 242/XXXII/2014

UCHWAŁA NR 242/XXXII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych

artykuł nr 58

UCHWAŁA NR 241/XXXII/2014

UCHWAŁA NR 241/XXXII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzetami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2014"

artykuł nr 59

UCHWAŁA NR 240/XXXII/2014

UCHWAŁA NR 240/XXXII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Pani Wandy Balas sołtys Rębielic Królewskich na działalność Wójta Gminy Popów

artykuł nr 60

UCHWAŁA NR 239/XXXII/2014

UCHWAŁA NR 239/XXXII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia skargi Państwa Barbary i Roberta Lelit na działalność Wójta Gminy Popów

artykuł nr 61

UCHWAŁA NR 238/XXXII/2014

UCHWAŁA NR 238/XXXII/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmianu Uchwały nr 255/XXXII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 31 grudnia 2013r.

artykuł nr 62

UCHWAŁA NR 237/XXXII/2014

UCHWAŁA NR 237/XXXII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie zmian w budżecie

artykuł nr 63

UCHWAŁA NR 236/XXXI/2014

UCHWAŁA NR 236/XXXI/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

artykuł nr 64

UCHWAŁA NR 235/XXXI/2014

UCHWAŁA NR 235/XXXI/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmiany nieruchomości gruntowej położonej w Zawadach

artykuł nr 65

UCHWAŁA NR 234/XXXI/2014

UCHWAŁA NR 234/XXXI/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie wzrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Popów na 2015 rok funduszu sołeckiego

artykuł nr 66

UCHWAŁA NR 233/XXXI/2014

UCHWAŁA NR 233/XXXI/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach

artykuł nr 67

UCHWAŁA NR 232/XXXI/2014

UCHWAŁA NR 232/XXXI/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmiany uchwały nr 225/XXX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 31 grudnia 2013r.

artykuł nr 68

UCHWAŁA NR 231/XXXI/2014

UCHWAŁA NR 231/XXXI/2014 Rady Gminy Popów z dnia 27 lutego 2014 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów