artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 230/XXX/2013

UCHWAŁA NR 230/XXX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 229/XXX/2013

UCHWAŁA NR 229/XXX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 218/XXIX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie: podatku od nieruchomości

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 228/XXX/2013

UCHWAŁA NR 228/XXX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia do realizacji na terenie Gminy Popów w 2014 roku "Programu szczepień profilaktycznych przeciw wirusowi HPV dziewczynek urodzonych w 2003 roku - mieszkanek Gminy Popów"

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 227/XXX/2013

UCHWAŁA NR 227/XXX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na 2014 rok

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 226/XXX/2013

UCHWAŁA NR 226/XXX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2014-2024

artykuł nr 6

UCHWAŁA NR 225/XXX/2013

UCHWAŁA NR 225/XXX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2014-2024

artykuł nr 7

UCHWAŁA NR 224/XXX/2013

UCHWAŁA NR 224/XXX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 91 / XII / 2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r.

artykuł nr 8

UCHWAŁA NR 223/XXX/2013

UCHWAŁA NR 223/XXX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 9

UCHWAŁA NR 222/XXX/2013

UCHWAŁA NR 222/XXX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie budżetu gminy na 2014 rok

artykuł nr 10

UCHWAŁA NR 221/XXIX/2013

UCHWAŁA NR 221/XXIX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zwiększenia wysokości środków funduszu sołeckiego.

artykuł nr 11

UCHWAŁA NR 220/XXIX/2013

UCHWAŁA NR 220/XXIX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie Rocznego Planu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2014.

artykuł nr 12

UCHWAŁA NR 219/XXIX/2013

UCHWAŁA NR 220/XXIX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie podatku od środków transportowych na 2014 rok.

artykuł nr 13

UCHWAŁA NR 218/XXIX/2013

UCHWAŁA NR 218/XXIX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie podatku od nieruchomości.

artykuł nr 14

UCHWAŁA NR 217/XXIX/2013

UCHWAŁA NR 217/XXIX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014

artykuł nr 15

UCHWAŁA NR 216/XXIX/2013

UCHWAŁA NR 216/XXIX/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 16

UCHWAŁA NR 215/XXVIII/2013

UCHWAŁA NR 215/XXVIII/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 31 pażdziernika 2013 r. w sprawie zmian w Uchwały Nr 91/XII/2011 Rady Gminy Popow z dnia 29 grudnia 2011r.

artykuł nr 17

UCHWAŁA NR 214/XXVIII/2013

UCHWAŁA NR 214/XXVIII/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 31 pażdziernika 2013 r. w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Zawadach.

artykuł nr 18

UCHWAŁA NR 213/XXVIII/2013

UCHWAŁA NR 212/XXVIII/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 31 pażdziernika 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 19

UCHWAŁA NR 212/XXVII/2013

UCHWAŁA NR 212/XXVII/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właściciela nieruchomości na terenie gminy Popów.

artykuł nr 20

UCHWAŁA NR 211/XXVII/2013

UCHWAŁA NR 211/XXVII/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawieustalenia wysokości opłat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popów

artykuł nr 21

UCHWAŁA NR 210/XXVII/2013

UCHWAŁA NR 210/XXVII/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych.

artykuł nr 22

UCHWAŁA NR 209/XXVI/2013

UCHWAŁA NR 209/XXVII/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmianu Uchwały nr 91/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r.

artykuł nr 23

UCHWAŁA NR 208/XXVI/2013

UCHWAŁA NR 208/XXVII/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.

artykuł nr 24

UCHWAŁA NR 207/XXVI/2013

UCHWAŁA NR 207/XXVI/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu własności Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 25

UCHWAŁA NR 206/XXVI/2013

UCHWAŁA NR 206/XXVI/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu własności Województwa Śląskiego

artykuł nr 26

UCHWAŁA NR 205/XXVI/2013

UCHWAŁA NR 205/XXVI/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia zadań z zakresu własności Województwa Śląskiego

artykuł nr 27

UCHWAŁA NR 204/XXVI/2013

UCHWAŁA NR 204/XXVI/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 28

UCHWAŁA NR 203/XXVI/2013

UCHWAŁA NR 203/XXVI/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 29

UCHWAŁA NR 202/XXVI/2013

UCHWAŁA NR 202/XXVI/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu iszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi poprzez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Popów

artykuł nr 30

UCHWAŁA NR 201/XXVI/2013

UCHWAŁA NR 201/XXVI/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały nr 91/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r.

artykuł nr 31

UCHWAŁA NR 200/XXVI/2013

UCHWAŁA NR 200/XXVI/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 32

UCHWAŁA NR 199/XXV/2013

UCHWAŁA NR 199/XXV/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 188/XXIII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28.03.2013r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu" dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodiznnych na terenie Gminy Popów

artykuł nr 33

UCHWAŁA NR 198/XXV/2013

UCHWAŁA NR 198/XXV/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

artykuł nr 34

UCHWAŁA NR 197/XXV/2013

UCHWAŁA NR 197/XXV/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w Nowej Wsi

artykuł nr 35

UCHWAŁA NR 196/XXV/2013

UCHWAŁA NR 196/XXV/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 170/XXII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28.12.2012 r . w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Popów, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Popów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

artykuł nr 36

UCHWAŁA NR 195/XXIV/2013

UCHWAŁA NR 195/ XXIV/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zajęcia stanowiska dotyczącego wdrożenia Planu Działania Systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie województwa Śląskiego

artykuł nr 37

UCHWAŁA NR 194/XXIV/2013

UCHWAŁA NR 194/ XXIV/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmiany uchały nr 177/XXII/2013 z dnia 28 lutego w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok.

artykuł nr 38

UCHWAŁA NR 192/XXIV/2013

UCHWAŁA NR 192/ XXIV/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.

artykuł nr 39

UCHWAŁA NR 191/XXIV/2013

UCHWAŁA NR 191/XXIV/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 27 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Popów za 2012 rok, sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok i udzieenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2012 rok.

artykuł nr 40

UCHWAŁA NR 190/XXIV/2013

UCHWAŁA NR 190/ XXIV/2013 RADY GMINY POPÓW z dnia 26 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia herbu, flagi, baneru i pieczęci Gminy Popów

artykuł nr 41

UCHWAŁA NR 189/XXIII/2013

UCHWAŁA NR 189/XXIII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie określenia zasad, trybu i sposobu rozliczania dotacji na dofinansowanie usuwania azbestu na terenie Gminy Popów

artykuł nr 42

UCHWAŁA NR 188/XXIII/2013

UCHWAŁA NR 188/XXIII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia "Regulaminu" dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych na terenie gminy Popów

artykuł nr 43

UCHWAŁA NR 187/XXIII/2013

UCHWAŁA NR 187/XXIII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie uczczenia 150 rocznicy Powstania Styczniowego i bitwy pod Wąsoszem

artykuł nr 44

UCHWAŁA NR 186/XXIII/2013

UCHWAŁA NR 186/XXIII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr 136/XXIV/2009 Rady Gminy Popów z dnia 27 lutego 2009 roku w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawanie nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Popów, dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków specjalnych

artykuł nr 45

UCHWAŁA NR 185/XXIII/2013

UCHWAŁA NR 185/XXIII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie określenia tygodniowego obowiązku wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli logopedy, psychologa i pedagoga zatrudnionych w szkołach, przedszkolach i zespołach szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popów

artykuł nr 46

UCHWAŁA NR 184/XXIII/2013

UCHWAŁA NR 184/XXIII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego

artykuł nr 47

UCHWAŁA NR 183/XXIII/2013

UCHWAŁA NR 183/XXIII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

artykuł nr 48

UCHWAŁA NR 182/XXIII/2013

UCHWAŁA NR 182/XXIII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 49

UCHWAŁA NR 181/XXII/2013

UCHWAŁA NR 181/XXII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 91/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011

artykuł nr 50

UCHWAŁA NR 180/XXIII/2013

UCHWAŁA NR 180/XXIII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 51

UCHWAŁA NR 179/XXII/2013

UCHWAŁA NR 179/XXII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Katowicach

artykuł nr 52

UCHWAŁA NR 178/XXII/2013

UCHWAŁA NR 178/XXII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Popów na rok 2013"

artykuł nr 53

UCHWAŁA NR 177/XXII/2013

UCHWAŁA NR 177/XXII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok

artykuł nr 54

UCHWAŁA NR 176/XXII/2013

UCHWAŁA NR 176/XXII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie uchylenia Uchwały na 148/XX/2012 Rady Gminy Popów z dnia 22 listopada 2012 roku w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok

artykuł nr 55

UCHWAŁA NR 175/XXII/2013

UCHWAŁA NR 175/XXII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na 2013 rok

artykuł nr 56

UCHWAŁA NR 174/XXII/2013

UCHWAŁA NR 174/XXII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie uchylenia Uchwały nr 163/XXI/2012 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii

artykuł nr 57

UCHWAŁA NR 173/XXII/2013

UCHWAŁA NR 173/XXII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Popów na 2014 rok funduszu sołeckiego

artykuł nr 58

UCHWAŁA NR 172/XXII/2013

UCHWAŁA NR 172/XXII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały nr 91/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2013-2023

artykuł nr 59

UCHWAŁA NR 171/XXII/2013

UCHWAŁA NR 171/XXII/2013 Rady Gminy Popów z dnia 28 lutego 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów