artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 103/XII/2011

UCHWAŁA NR 103/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Popów

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 102/XII/2011

UCHWAŁA NR 102/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie:diet sołtysów

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 101/XII/2011

UCHWAŁA NR 101/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie: diet oraz zasady zwrotu kosztów podróży przysługujących rady gminy Popów

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 100/XII/2011

UCHWAŁA NR 100/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie: ustalenia diety Przewodniczącemu Rady Gminy Popów

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 99/XII/2011

UCHWAŁA NR 99/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Popów

artykuł nr 6

UCHWAŁA NR 98/XII/2011

UCHWAŁA NR 98/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2012r.

artykuł nr 7

UCHWAŁA NR 97/XII/2011

UCHWAŁA NR 97/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 8

UCHWAŁA NR 96/XII/2011

UCHWAŁA NR 96/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie: zmiany uchwały Nr 83/X1/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie podatku od nieruchomości.

artykuł nr 9

UCHWAŁA NR 95/XII/2011

UCHWAŁA NR 95/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie: ustalenia wydatków w budżecie Gminy Popów, Które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2011r.

artykuł nr 10

UCHWAŁA NR 94/XII/2011

UCHWAŁA NR 94/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie: planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2012 r.

artykuł nr 11

UCHWAŁA NR 93/XII/2011

UCHWAŁA NR 93/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na 2012 rok.

artykuł nr 12

UCHWAŁA NR 92/XII/2011

UCHWAŁA NR 92/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Dąbrowie.

artykuł nr 13

UCHWAŁA NR 91/XII/2011

UCHWAŁA NR 91/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2012-2022.

artykuł nr 14

UCHWAŁA NR 90/XII/2011

UCHWAŁA NR 90/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie: zmian uchwały Nr 19/III/2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2011-2012 z dnia 30 grudnia 2010.

artykuł nr 15

UCHWAŁA NR 89/XII/2011

UCHWAŁA NR 89/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 16

UCHWAŁA NR 88/XII/2011

UCHWAŁA NR 88/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 29 grudnia 2011r w sprawie: budżetu gminy za 2012 rok.

artykuł nr 17

UCHWAŁA NR 87/XI/2011

UCHWAŁA NR 87/XII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 listopada 2011r w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Dębiu.

artykuł nr 18

UCHWAŁA NR 86/XI/2011

UCHWAŁA NR 86/XI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 listopada 2011r w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2012r.

artykuł nr 19

UCHWAŁA NR 85/XI/2011

UCHWAŁA NR 85/XI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 listopada 2011r w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości

artykuł nr 20

UCHWAŁA NR 84/XI/2011

UCHWAŁA NR 84/XI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 listopada 2011r w sprawie: podatku od środków transportowych

artykuł nr 21

UCHWAŁA NR 83/XI/2011

UCHWAŁA NR 83/XI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: podatku od nieruchomości

artykuł nr 22

UCHWAŁA NR 82/XI/2011

UCHWAŁA NR 82/XI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 listopada 2011r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 roku, będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na 2012 rok.

artykuł nr 23

UCHWAŁA NR 81/X/2011

UCHWAŁA NR 81/X/2011 Rady Gminy Popów z dnia 27 października 2011r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej d/s komunalizacji mienia gminnego.

artykuł nr 24

UCHWAŁA NR 80/X/2011

UCHWAŁA NR 80/X/2011 Rady Gminy Popów z dnia 27 października 2011r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

artykuł nr 25

UCHWAŁA NR 79/X/2011

UCHWAŁA NR 79/X/2011 Rady Gminy Popów z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zaopiniowania projektu planu aglomeracji Popów

artykuł nr 26

UCHWAŁA NR 78/X/2011

UCHWAŁA NR 78/X/2011 Rady Gminy Popów z dnia 27 października 2011r. w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 27

UCHWAŁA NR 77/X/2011

UCHWAŁA NR 77/X/2011 Rady Gminy Popów z dnia 27 października 2011r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Popów

artykuł nr 28

UCHWAŁA NR 76/X/2011

UCHWAŁA NR 76/X/2011 Rady Gminy Popów z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

artykuł nr 29

UCHWAŁA NR 75/X/2011

UCHWAŁA NR 75/X/2011 Rady Gminy Popów z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zmiany w uchwale Nr 19/III/2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2011-2021 z dnia 30 grudnia 2010r.

artykuł nr 30

UCHWAŁA NR 74/X/2011

UCHWAŁA NR 74/X/2011 Rady Gminy Popów z dnia 27 października 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 31

UCHWAŁA NR 63/VII/2011

UCHWAŁA NR 62/VII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie:zmiany uchwały Nr 19/III/2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2011-2021 z dnia 30 grudnia 2010r.

artykuł nr 32

UCHWAŁA NR 73/IX/2011

UCHWAŁA NR 73/IX/2011 Rady Gminy Popów z dnia 22 września 2011r. w sprawie:zatwierdzenia projektu pt"" Indywidualizacja nauczania klas I-!!! w Gminie Popów" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

artykuł nr 33

UCHWAŁA NR 72/IX/2011

UCHWAŁA NR 72/IX/2011 Rady Gminy Popów z dnia 22 września 2011r. w sprawie:wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu nieruchomości stanowiącej mienie Gminy Popów na czas oznaczony

artykuł nr 34

UCHWAŁA NR 71/IX/2011

UCHWAŁA NR 71/IX/2011 Rady Gminy Popów z dnia 22 września 2011r. w sprawie:pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 35

UCHWAŁA NR 70/IX/2011

UCHWAŁA NR 70/IX/2011 Rady Gminy Popów z dnia 22 września 2011r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 36

UCHWAŁA NR 69/VII/2011

UCHWAŁA NR 69/VII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie:pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego

artykuł nr 37

UCHWAŁA NR 68/VII/2011

UCHWAŁA NR 68/VII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie:zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

artykuł nr 38

UCHWAŁA NR 67/VII/2011

UCHWAŁA NR 67/VII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie:zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

artykuł nr 39

UCHWAŁA NR 66/VII/2011

UCHWAŁA NR 65/VII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie:wyboru ławnika do Śądu Rejonowego - Sądu Pracy w Częstochowie oraz Sądu Okręgowego w Częstochowie

artykuł nr 40

UCHWAŁA NR 65/VII/2011

UCHWAŁA NR 65/VII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu do głosowania w Odziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym

artykuł nr 41

UCHWAŁA NR 64/VII/2011

UCHWAŁA NR 64/VII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie:zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

artykuł nr 42

UCHWAŁA NR 62/VII/2011

UCHWAŁA NR 62/VII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 43

UCHWAŁA NR 61/VII/2011

UCHWAŁA NR 61/VII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie:uznania rolnictwa za priorytet polskiej prezydencji w Unii Europejskiej i wyrównania dopłat rolniczych dla Polski

artykuł nr 44

UCHWAŁA NR 60/VII/2011

UCHWAŁA NR 60/VII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie:przyjęcia zadań z zakresu właściwości Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 45

UCHWAŁA NR 59/VII/2011

UCHWAŁA NR 59/VII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: przyjęcia zadań z zakresu wlaściwości Województwa Śląskiego

artykuł nr 46

UCHWAŁA NR 58/VII/2011

UCHWAŁA NR 58/VII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie:zmian uchwały nr 19/III/2010 z dnia 30 grudnia 2010r.

artykuł nr 47

UCHWAŁA NR 57/VII/2011

UCHWAŁA NR 57/VII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie:zaciągnięcia pożyczki bankowej

artykuł nr 48

UCHWAŁA NR 56/VII/2011

UCHWAŁA NR 56/VII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości oplat za świadczenia dodatkowe udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Popów

artykuł nr 49

UCHWAŁA NR 55/VII/2011

UCHWAŁA NR 55/VII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: uchylenia uchwały nr 47/VI/2011 z dnia 26 maja 2011r.

artykuł nr 50

UCHWAŁA NR 54/VII/2011

UCHWAŁA NR 54/VII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: ustalenia wysokości stawki procentowej oplaty adiacenckiej z tytulu stworzenia warunków podlączenia nieruchomości do urządzeń infrastruktury technicznej

artykuł nr 51

UCHWAŁA NR 53/VII/2011

UCHWAŁA NR 53/VII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejenowego i Sądu Okręgowego w Częstochowie

artykuł nr 52

UCHWAŁA NR 52/VII/2011

UCHWAŁA NR 52/VII/2011 Rady Gminy Popów z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie:zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 53

UCHWAŁA NR 51/VI/2011

UCHWAŁA NR 51/VI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: pomocy fiannsowej dla Powiatu Kłobuckiego.

Załączniki:
Treść uchwały 53.158 KB
artykuł nr 54

UCHWAŁA NR 50/VI/2011

UCHWAŁA NR 50/VI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zbycia nieruchomości gminnej

Załączniki:
Treść uchwały 48.704 KB
artykuł nr 55

UCHWAŁA NR 49/VI/2011

UCHWAŁA NR 49/VI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zbycia nieruchomości gminnej

Załączniki:
Treść uchwały 45.580 KB
artykuł nr 56

UCHWAŁA NR 48/VI/2011

UCHWAŁA NR 48/VI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych.

Załączniki:
Załącznik 101.067 KB
artykuł nr 57

UCHWAŁA NR 47/VI/2011

UCHWAŁA NR 47/VI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Popów

Załączniki:
Treść uchwały 125.712 KB
artykuł nr 58

UCHWAŁA NR 46/VI/2011

UCHWAŁA NR 46/VI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Załączniki:
Treść uchwały 57.847 KB
artykuł nr 59

UCHWAŁA NR 45/VI/2011

UCHWAŁA NR 45/VI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 19/III/2010 z dnai 30 grudnia 2010r.

Załączniki:
Treść uchwały 924.686 KB
artykuł nr 60

UCHWAŁA NR 44/VI/2011

UCHWAŁA NR 44/VI/2011 Rady Gminy Popów z dnia 26 maja 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów.

Załączniki:
Treść uchwały 323.200 KB
artykuł nr 61

UCHWAŁA NR 43/V/2011

UCHWAŁA NR 43/V/2011 Rady Gminy Popów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania wykonania budżetu za 2010 rok.

Załączniki:
Treść uchwały 42.207 KB
artykuł nr 62

UCHWAŁA NR 42/V/2011

UCHWAŁA NR 42/V/2011 Rady Gminy Popów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego

Załączniki:
Treść uchwały 54.063 KB
artykuł nr 63

UCHWAŁA NR 41/V/2011

UCHWAŁA NR 41/V/2011 Rady Gminy Popów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmiany w Statucie Gminy Popów

Załączniki:
Treść uchwały 53.893 KB
artykuł nr 64

UCHWAŁA NR 40/V/2011

UCHWAŁA NR 40/V/2011 Rady Gminy Popów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów

Załączniki:
Treść uchwały 238.474 KB
artykuł nr 65

UCHWAŁA NR 39/V/2011

UCHWAŁA NR 39/V/2011 Rady Gminy Popów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia zmiany Planu Odnowy Miejscowści Zawady.

Załączniki:
Treść uchwały 2.147 MB
artykuł nr 66

UCHWAŁA NR 38/V/2011

UCHWAŁA NR 38/V/2011 Rady Gminy Popów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: przekazania środków budżetu Gminy Popów do Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach

Załączniki:
Treść uchwały 64.933 KB
artykuł nr 67

UCHWAŁA NR 37/V/2011

UCHWAŁA NR 37/V/2011 Rady Gminy Popów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

Załączniki:
Treść uchwały 60.057 KB
artykuł nr 68

UCHWAŁA NR 36/V/2011

UCHWAŁA NR 36/V/2011 Rady Gminy Popów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: ustanowienia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Załączniki:
Załącznik 105.637 KB
artykuł nr 69

UCHWAŁA NR 35/V/2011

UCHWAŁA NR 35/V/2011 Rady Gminy Popów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie

Załączniki:
Treść uchwały 54.588 KB
artykuł nr 70

UCHWAŁA NR 34/V/2011

UCHWAŁA NR 34/V/2011 Rady Gminy Popów z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2010 rok.

Załączniki:
Treść uchwały 156.084 KB
artykuł nr 71

UCHWAŁA NR 33/IV/2011

UCHWAŁA NR 33/IV/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Popów.

Załączniki:
Treść uchwały 43.033 KB
artykuł nr 72

UCHWAŁA NR 32/IV/2011

UCHWAŁA NR 32/IV/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Popów

Załączniki:
Treść uchwały 35.997 KB
artykuł nr 73

UCHWAŁA NR 31/IV/2011

UCHWAŁA NR 31/IV/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: odwołania II Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Popów
 

Załączniki:
Treść uchwały 39.812 KB
artykuł nr 74

UCHWAŁA NR 30/IV/2011

UCHWAŁA NR 30/IV/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: odwołania Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Popów
 

Załączniki:
Treść uchwały 38.859 KB
artykuł nr 75

UCHWAŁA NR 29/IV/2011

UCHWAŁA NR 29/IV/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: odwołania Przewodniczącego Rady Gminy Popów/

Załączniki:
Treść uchwały 39.364 KB
artykuł nr 76

UCHWAŁA NR 28/IV/2011

UCHWAŁA NR 28/IV/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów.

Załączniki:
Treść uchwały 190.132 KB
artykuł nr 77

UCHWAŁA NR 27/IV/2011

UCHWAŁA NR 27/IV/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego.

Załączniki:
Treść uchwały 59.903 KB
artykuł nr 78

UCHWAŁA NR 26/IV/2011

UCHWAŁA NR 26/IV/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych  i transport nieczystości ciekłych.

Załączniki:
Treść uchwały 102.346 KB
artykuł nr 79

UCHWAŁA NR 25/IV/2011

UCHWAŁA NR 25/IV/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Popów na 2012 rok funduszu sołeckiego.

Załączniki:
Treść uchwały 37.704 KB
artykuł nr 80

UCHWAŁA NR 24/IV/2011

UCHWAŁA NR 24/IV/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Rębielicach Królewskich.

 

Załączniki:
Treść uchwały 50.115 KB
artykuł nr 81

UCHWAŁA NR 23/IV/2011

UCHWAŁA NR 23/IV/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w miejscowości Dębie.

Załączniki:
Treść uchwały 53.504 KB
artykuł nr 82

UCHWAŁA NR 22/IV/2011

UCHWAŁA NR 22/IV/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: nabycia nieruchomości położonej w Zawadach.

Załączniki:
Treść uchwały 48.822 KB
artykuł nr 83

UCHWAŁA NR 21/IV/2011

UCHWAŁA NR 21/IV/2011 Rady Gminy Popów z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie: zarządzeni wyborów sołtysów i rad sołeckich

Załączniki:
Treść uchwały 44.164 KB
Załącznik nr 1 144.064 KB