artykuł nr 1

UCHWAŁA NR 20/III/2010

UCHWAŁA NR 20/III/2010 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie:uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2010-2015

artykuł nr 2

UCHWAŁA NR 19/III/2010

UCHWAŁA NR 19/III/2010 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popów na lata 2011-2021

artykuł nr 3

UCHWAŁA NR 18/III/2010

UCHWAŁA NR 18/III/2010 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 4

UCHWAŁA NR 17/III/2010

UCHWAŁA NR 17/III/2010 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy miejscowości Wąsosz Górny

artykuł nr 5

UCHWAŁA NR 16/III/2010

UCHWAŁA NR 16/III/2010 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: wytypowania przedstawiciela do Rady Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

artykuł nr 6

UCHWAŁA NR 15/III/2010

UCHWAŁA NR 15/III/2010 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: przyjęcia programu współpracy Gminy Popów z organizacjami pozarządowymi na 2011 roku.

artykuł nr 7

UCHWAŁA NR 14/III/2010

UCHWAŁA NR 14/III/2010 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2011 rok.

artykuł nr 8

UCHWAŁA NR 13/III/2010

UCHWAŁA NR 13/III/2010 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na 2011 rok.

artykuł nr 9

UCHWAŁA NR 12/III/2010

UCHWAŁA NR 12/III/2010 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: ustalenia wydatków w budżecie Gminy Popów, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2010r.

artykuł nr 10

UCHWAŁA NR 11/III/2010

UCHWAŁA NR 11/II/2010 Rady Gminy Popów z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie:budżetu gminy na 2011 rok.

artykuł nr 11

UCHWAŁA NR 10/II/2010

UCHWAŁA NR 10/II/2010 Rady Gminy Popów z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 12

UCHWAŁA NR 9/II/2010

UCHWAŁA NR 9/II/2010 Rady Gminy Popów z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: podatku od środków transportowych

artykuł nr 13

UCHWAŁA NR 8/II/2010

UCHWAŁA NR 8/II/2010 Rady Gminy Popów z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: podatku od nieruchomości

artykuł nr 14

UCHWAŁA NR 7/II/2010

UCHWAŁA NR 7/II/2010 Rady Gminy Popów z dnia 6 grudnia 2010r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 roku, będącej podstwą ustalenia podatku rolnego na 2011 rok

artykuł nr 15

UCHWAŁA NR 6/I/2010

UCHWAŁA NR 6/I/2010 Rady Gminy Popów z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie: pomocy finansowej dla Parafii Rzysmsko-Katolickiej Św. Andrzeja Apostoła w Wąsoszu Górnym

artykuł nr 16

UCHWAŁA NR 5/I/2010

UCHWAŁA NR 5/I/2010 Rady Gminy Popów z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 17

UCHWAŁA NR 4/I/2010

UCHWAŁA NR 4/I/2010 Rady Gminy Popów z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie: powołania Komisji Gospodarczej, Budżetu, Oświaty i Zdrowia

artykuł nr 18

UCHWAŁA NR 3/I/2010

UCHWAŁA NR 3/I/2010 Rady Gminy Popów z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej

artykuł nr 19

UCHWAŁA NR 2/I/2010

UCHWAŁA NR 2/I/2010 Rady Gminy Popów z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie:wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Popów

artykuł nr 20

UCHWAŁA NR 1/I/2010

UCHWAŁA NR 1/I/2010 Rady Gminy Popów z dnia 29 listopada 2010r. w sprawie:wyboru Przewodniaczącego Rady Gminy Popów

artykuł nr 21

UCHWAŁA NR 240/XLI/2010

UCHWAŁA NR 240/XLI/2010 Rady Gminy Popów z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: mian gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przecidziałaniu narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2010 rok.

artykuł nr 22

UCHWAŁA NR 239/XLI/2010

UCHWAŁA NR 239/XLI/2010 Rady Gminy Popów z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: nabycia nieruchomości w Zawadach

artykuł nr 23

UCHWAŁA NR 238/XLI/2010

UCHWAŁA NR 238/XLI/2010 Rady Gminy Popów z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: przekazania środków z budżetu Gminy Popów do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach

artykuł nr 24

UCHWAŁA NR 237/XLI/2010

UCHWAŁA NR 237/XLI/2010 Rady Gminy Popów z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego

artykuł nr 25

UCHWAŁA NR 236/XLI/2010

UCHWAŁA NR 236/XLI/2010 Rady Gminy Popów z dnia 12 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 26

UCHWAŁA NR 235/XLI/2010

UCHWAŁA NR 235/XLI/2010 Rady Gminy Popów z dnia 13 października 2010r. w sprawie: zatwierdzenia projektu WND-POKL.0901.02-24-032/10 pt "Myślę o przyszłości - inwestuję w wiedzę" współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

artykuł nr 27

UCHWAŁA NR 234/XL/2010

UCHWAŁA NR 234/XL/2010 Rady Gminy Popów z dnia 13 pażdziernika 2010r. w sprawie: zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Popów.

artykuł nr 28

UCHWAŁA NR 233/XL/2010

UCHWAŁA NR 233XL/2010 Rady Gminy Popów z dnia 13 pażdziernika 2010r. w sprawie: zmian gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przecidziałaniu narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 2010 rok.

artykuł nr 29

UCHWAŁA NR 232/XL/2010

UCHWAŁA NR 232/XL/2010 Rady Gminy Popów z dnia 13 pażdziernika 2010r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 30

UCHWAŁA NR 231/XXXIX/2010

UCHWAŁA NR 231/XXXIX/2010 Rady Gminy Popów z dnia 24 sierpnia w sprawie: pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Bogatynia

artykuł nr 31

UCHWAŁA NR 230/XXXIX/2010

UCHWAŁA NR 230/XXXIX/2010 Rady Gminy Popów z dnia 24 sierpnia w sprawie: rozpatrzenia wniosku sołectwa Dąbrówka dotyczącego przeznaczenia środków funduszu sołeckiego w 2010r.

artykuł nr 32

UCHWAŁA NR 229/XXXIX/2010

UCHWAŁA NR 229/XXXIX/2010 Rady Gminy Popów z dnia 24 sierpnia w sprawie: zmiany nieruchomośći gruntowych położonych w Wąsoszu Górnym

artykuł nr 33

UCHWAŁA NR 228/XXXIX/2010

UCHWAŁA NR 228/XXXIX/2010 Rady Gminy Popów z dnia 24 sierpnia w sprawie: zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na 2010 rok.

artykuł nr 34

UCHWAŁA NR 227/XXXIX/2010

UCHWAŁA NR 227/XXXIX/2010 Rady Gminy Popów z dnia 24 sierpnia w sprawie:pomocy finansowej dla Miasta Bieruń

artykuł nr 35

UCHWAŁA NR 226/XXXIX/2010

UCHWAŁA NR 226/XXXIX/2010 Rady Gminy Popów z dnia 24 sierpnia w sprawie:pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 36

UCHWAŁA NR 225/XXXIX/2010

UCHWAŁA NR 225/XXXIX/2010 Rady Gminy Popów z dnia 24 sierpnia w sprawie:pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego

artykuł nr 37

UCHWAŁA NR 224/XXXIX/2010

UCHWAŁA NR 224/XXXIX/2010 Rady Gminy Popów z dnia 24 sierpnia w sprawie: stanowiska dot. obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej "Powrót do Ojczyzny"

artykuł nr 38

UCHWAŁA NR 223/XXXIX/2010

UCHWAŁA NR 223/XXXIX/2010 Rady Gminy Popów z dnia 24 sierpnia w sprawie: rozpatrzenia skargi na dzialalność Wójta Gminy Popów

artykuł nr 39

UCHWAŁA NR 222/XXXIX/2010

UCHWAŁA NR 222/XXXIX/2010 Rady Gminy Popów z dnia 24 sierpnia w sprawie: zmiany Planu Odnowy Miejscowości Wąsosz Górny

artykuł nr 40

UCHWAŁA NR 221/XXXIX/2010

UCHWAŁA NR 221/XXXIX/2010 Rady Gminy Popów z dnia 24 sierpnia w sprawie: zmiany Planu Odnowy Miejscowości Zawady

artykuł nr 41

UCHWAŁA NR 220/XXXIX/2010

UCHWAŁA NR 220/XXXIX/2010 Rady Gminy Popów z dnia 24 sierpnia w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 42

UCHWAŁA NR 219/XXXVIII/2010

UCHWAŁA NR 219/XXXVIII/2010 Rady Gminy Popów z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie zatwierdzenia projektu oraz wniesienia wkładu finansowego do projektu pt. "Przedszkole Marzeń w Gminie Popów"

artykuł nr 43

UCHWAŁA NR 218/XXXVII/2010

UCHWAŁA NR 218/XXXVI/2010 Rady Gminy Popów z dnia 22 czerwca 2010r. w sprawie oświadczenia dotyczącego funkcjonowania samorządu terytorialnego po reformie wprowadzonej ustawą z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminny.

artykuł nr 44

UCHWAŁA NR 217/XXXVI/2010

UCHWAŁA NR 217/XXXVI/2010 Rady Gminy Popów z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu, informacji o ksztaltowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za pierwsze półrocze.

artykuł nr 45

UCHWAŁA NR 216/XXXVI/2010

UCHWAŁA NR 216/XXXVI/2010 Rady Gminy Popów z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności cywilnoprawnych oraz wskazania organów do tego uprawnionych.

artykuł nr 46

UCHWAŁA NR 215/XXXVI/2010

UCHWAŁA NR 215/XXXVI/2010 Rady Gminy Popów z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały 197/XXXIII/2010

artykuł nr 47

UCHWAŁA NR 214/XXXVI/2010

UCHWAŁA NR 214/XXXVI/2010 Rady Gminy Popów z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na 2010 rok.

artykuł nr 48

UCHWAŁA NR 213/XXXVI/2010

UCHWAŁA NR 213/XXXVI/2010 Rady Gminy Popów z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Więckach przy ul. Szkolnej 1

artykuł nr 49

UCHWAŁA NR 212/XXXVI/2010

UCHWAŁA NR 212/XXXVI/2010 Rady Gminy Popów z dnia 14 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia Przedszkola w Więckach.

artykuł nr 50

UCHWAŁA NR 211/XXXV/2010

UCHWAŁA NR 211/XXXV/2010 Rady Gminy Popów z dnia 22 kwietnia 2010r w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym

artykuł nr 51

UCHWAŁA NR 210/XXXV/2010

UCHWAŁA NR 210/XXXV/2010 Rady Gminy Popów z dnia 22 kwietnia 2010r w sprawie: zgody na zbycie nieruchomości gruntowej

artykuł nr 52

UCHWAŁA NR 209/XXXV/2010

UCHWAŁA NR 209/XXXV/2010 Rady Gminy Popów z dnia 22 kwietnia 2010r w sprawie: zmiany nieruchomości gruntowych

artykuł nr 53

UCHWAŁA NR 208/XXXV/2010

UCHWAŁA NR 208/XXXV/2010 Rady Gminy Popów z dnia 22 kwietnia 2010r w sprawie:zarządzenia wyboru sołtysa

artykuł nr 54

UCHWAŁA NR 207/XXXV/2010

UCHWAŁA NR 207/XXXV/2010 Rady Gminy Popów z dnia 22 kwietnia 2010r w sprawie: zbycia nieruchomości gruntowej

artykuł nr 55

UCHWAŁA NR 206/XXXV/2010

UCHWAŁA NR 206/XXXV/2010 Rady Gminy Popów z dnia 22 kwietnia 2010r w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie

artykuł nr 56

UCHWAŁA NR 205/XXXV/2010

UCHWAŁA NR 205/XXXV/2010 Rady Gminy Popów z dnia 22 kwietnia 2010r w sprawie: przyjęcia budżetu gminy i udzielenia absolatorium Wójta Gminy za 2009 rok

artykuł nr 57

UCHWAŁA NR 204/XXXIV/2010

UCHWAŁA NR 204/XXXIV/2010 Rady Gminy Popów z dnia 23 marca 2010r w sprawie: uchylenia uchwały o wyrażeniu zgody na udzielenie poręczenia pożyczki dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"

artykuł nr 58

UCHWAŁA NR 203/XXXIV/2010

UCHWAŁA NR 203/XXXIV/2010 Rady Gminy Popów z dnia 23 marca 2010r w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 59

UCHWAŁA NR 202/XXXIV/2010

UCHWAŁA NR 202/XXXIV/2010 Rady Gminy Popów z dnia 23 marca 2010r w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zawady

artykuł nr 60

UCHWAŁA NR 201/XXXIII/2010

UCHWAŁA NR 201/XXXIII/2010 Rady Gminy Popów z dnia 25 lutego 2010r w sprawie:wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia pożyczki dla Stowarzyszenia Loklana Grupa Działania "Zielony Wierzchołek śląska"

artykuł nr 61

UCHWAŁA NR 200/XXXIII/2010

UCHWAŁA NR 200/XXXIII/2010 Rady Gminy Popów z dnia 25 lutego 2010r w sprawie: zmiany nieruchomości gruntowych położonych w Zawadach

artykuł nr 62

UCHWAŁA NR 199/XXXIII/2010

UCHWAŁA NR 199/XXXIII/2010 Rady Gminy Popów z dnia 25 lutego 2010r w sprawie:wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Popów na 2011 rok funduszu sołeckiego.

artykuł nr 63

UCHWAŁA NR 198/XXXIII/2010

UCHWAŁA NR 198/XXXIII/2010 Rady Gminy Popów z dnia 25 lutego 2010r w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Wąsosza Górnego

artykuł nr 64

UCHWAŁA NR 197/XXXIII/2010

UCHWAŁA NR 197/XXXIII/2010 Rady Gminy Popów z dnia 25 lutego 2010r w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Popów

artykuł nr 65

UCHWAŁA NR 196/XXXIII/2010

UCHWAŁA NR 196/XXXIII/2010 Rady Gminy Popów z dnia 25 lutego 2010r w sprawie: wysokości ekwiwalentu pieniężneo dla członka ochtniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

artykuł nr 66

UCHWAŁA NR 195/XXXIII/2010

UCHWAŁA NR 195/XXXIII/2010 Rady Gminy Popów z dnia 25 lutego 2010r w sprawie:zmiany gminnego plau profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomani i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na 2010 rok

artykuł nr 67

UCHWAŁA NR 194/XXXIII/2010

UCHWAŁA NR 194/XXXIII/2010 Rady Gminy Popów z dnia 25 lutego 2010r w sprawie:wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

artykuł nr 68

UCHWAŁA NR 193/XXXIII/2010

UCHWAŁA NR 193/XXXIII/2010 Rady Gminy Popów z dnia 25 lutego 2010r w sprawie: zmiany Uchwały nr 148/XXV/2009 z dnia 23 kwietnia 2009 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Popów