główna zawartość
artykuł nr 11

UCHWAŁA NR 182/XXXI/2009

UCHWAŁA NR 182/XXXI/2009 Rady Gminy Popów z dnia 26.11.2009 w sprawie zbycia nieruchomości gruntowej.

artykuł nr 12

UCHWAŁA NR 181/XXXI/2009

UCHWAŁA NR 181/XXXI/2009 Rady Gminy Popów z dnia 26.11.2009 w sprawie zbycia nieruchomości lokalowych.

artykuł nr 13

UCHWAŁA NR 180/XXXI/2009

UCHWAŁA NR 180/XXXI/2009 Rady Gminy Popów z dnia 26.11.2009 w sprawie przyjęcia Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2010 rok.

artykuł nr 14

UCHWAŁA NR 179/XXXI/2009

UCHWAŁA NR 179/XXXI/2009 Rady Gminy Popów z dnia 26.11.2009 w sprawie zmian w budżecie Gminy Popów.

artykuł nr 15

UCHWAŁA NR 178/XXXI/2009

UCHWAŁA NR 178/XXXI/2009 Rady Gminy Popów z dnia 26.11.2009 w sprawie podatku od środków transportowych.