główna zawartość
artykuł nr 61

UCHWAŁA Nr 117/XXI /2008

Uchwała Nr 117/XXI /2008
Rady Gminy Popów
z dnia 27 listopada 20008r
w sprawie : podatku od nieruchomości
artykuł nr 62

UCHWAŁA Nr 123 / XXI / 2008

U c h w a ł a Nr 123 / XXI / 2008
Rady Gminy Popów
z dnia 27 listopada 2008 roku

w sprawie: przystąpienia Gminy Popów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”.
Załączniki:
Treść uchwały 23 KB
artykuł nr 63

UCHWAŁA Nr 129 / XXIII / 2008

UCHWAŁA Nr 129/XXIII/2008
Rady Gminy Popów
z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na 2009 rok
artykuł nr 64

Uchwała Nr 130 /XXIII/ 2008

Uchwała Nr 130/XXIII/2008

Rady Gminy Popów
z dnia 30 grudnia 2008 r

w sprawie: zasad usytuowania miejsc sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie Gminy Popów


Załączniki:
Treść uchwały 12 KB
artykuł nr 65

UCHWAŁA Nr 128 / XXIII / 2008

UCHWAŁA Nr 128 / XXIII / 2008
Rady Gminy Popów

z dnia 30 grudnia 2008 roku

w sprawie : przyjęcia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2009 rok
Załączniki:
Treść uchwały 33 KB