artykuł nr 1

Podatek od środków transportowych

Załączniki:
Treść uchwały 47.500 KB
artykuł nr 2

Podatek od nieruchomości

Załączniki:
Załącznik 29.000 KB
Deklaracja na podatek od nieruchomości 54.000 KB
artykuł nr 3

Uchwała dotycząca obniżenia ceny skupu żyta

Załączniki:
Treść Uchwały 23.000 KB
Deklaracja na podatek rolny 62.500 KB