artykuł nr 1

Uchwała Nr 81/XII/2007

UCHWAŁA NR 81 /XII/2007

Rady Gminy Popów

Z dnia 28 grudnia 2007 roku

 

W sprawie: planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2008 r

Załączniki:
Załącznik 20.000 KB
Załącznik 27.500 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 80/XII/2007

 

    Uc h w a ł a Nr 80/XII/2007

Rady Gminy Popów z dnia 28 grudnia 2007 r.


W sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Popów, dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w 2008 roku.

Załączniki:
Załącznik 20.780 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 79/XII/2007

UCHWAŁA Nr 79/XII/2007

Rady Gminy Popów

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania

problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii i

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na 2008 rok

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Załącznik 20.780 B
artykuł nr 4

Uchwała Nr 78/XII/2007

UCHWAŁA Nr 78 /XII / 2007

Rady Gminy Popów

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie : z

mian w budżecie Gminy Popów
Załączniki:
Załącznik 45.000 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 77/XII/2007

UCHWAŁA Nr 77 / XII / 2007

Rady Gminy Popów

 

z dnia 28 grudnia 2007 roku

 

w sprawie : zmian w planie

wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
Załączniki:
Załącznik 32.000 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 76/XII/2007

UCHWAŁA Nr 76 / XII / 2007

Rady Gminy Popów

z dnia 28 grudnia 2007 roku

 

w sprawie : pomocy finansowej dla

Powiatu Kłobuckiego
Załączniki:
Załącznik 38.500 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 75/XII/2007

UCHWAŁA Nr 75 / XII / 2007

Rady Gminy Popów

z dnia 28 grudnia 2007 roku

 

ustalenia wydatków w budżecie Gminy Popów,

które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007.

 w sprawie :
Załączniki:
Załącznik 31.500 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 74/XII/2007

UCHWAŁA Nr 74/XII/2007

Rady Gminy Popów

z dnia 28 grudnia 2007 roku

w sprawie : przyjęcia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej na 2008 rok
Załączniki:
Załącznik 30.500 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 73/XI/2007

Uchwała Nr 73/XII /2007 Rady Gminy Popów

z dnia 28 grudnia 2007r.

 

w sprawie : budżetu gminy na 2008 rok.
Załączniki:
Załącznik 42.000 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr 72/XI/2007

obrazek

UCHWAŁA Nr 72

Rady Gminy Popów

z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie : 

zmian w budżecie Gminy Popów
Załączniki:
Załącznik 52.000 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr 71/XI/2007

UCHWAŁA Nr 71

Rady Gminy Popów

z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie : zmian

uchwały z dn. 17/III/2006 Rady gminy Popów z dnia 28.12.2006 r.

 

Załączniki:
Załącznik 54.500 KB
artykuł nr 12

Uchwała Nr 70/XI/2007

U c h w a ł a Nr 70/XI/2007

Rady Gminy Popów z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami

Pozarządowymi na 2008 rok.

Załączniki:
Załącznik 41.000 KB
artykuł nr 13

Uchwała Nr 69/XI/2007

UCHWAŁA Nr 69 /XI /2007 

Rady Gminy Popów

Z dnia 29 listopada 2007 r

W sprawie: powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia o pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z

nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r do dnia 31 lipca 1990 r
Załączniki:
Załącznik 23.000 KB
artykuł nr 14

Uchwała Nr 68/XI/2007

Uchwała nr 68 / XI / 2007

Rady Gminy Popów

Z dnia 29 listopada 2007

W sprawie: przystąpienia do realizacji projektu System elektronicznej komunikacji dla Powiatu Kłobuckiego “E-usługi dla Powiatu Kłobuckiego”

Załączniki:
Załącznik 20.500 KB
artykuł nr 15

Uchwała Nr 67/XI/2007

UCHWAŁA Nr 67 /XI/ 2007

Rady Gminy Popów

z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie : podatku od środków transportowych

 

Załączniki:
Załącznik 51.000 KB
artykuł nr 16

Uchwała Nr 66/XI/2007

Uchwała Nr 66/XI/2007

Rady Gminy Popów

z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie : obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007 roku, będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na 2008 rok

Załączniki:
Załącznik 23.000 KB
Załącznik 62.500 KB
artykuł nr 17

Uchwała Nr 65/XI/2007

Uchwała Nr 65/ XI/2007

Rady Gminy Popów

z dnia 29 listopada 2007 roku

w sprawie : podatku od nieruchomości

Załączniki:
Załącznik 29.000 KB
deklaracja 54.000 KB
artykuł nr 18

Uchwała Nr 64/X/2007

UCHWAŁA Nr  64  / X / 2007
Rady Gminy Popów
z dnia 25  października 2007 roku
w sprawie : zmian w budżecie Gminy Popów.
Załączniki:
Treść uchwały 48.500 KB
artykuł nr 19

Uchwała Nr 63/X/2007

UCHWAŁA Nr 63/X/2007
Rady Gminy Popów
z dnia 25 października 2007 roku
w sprawie : zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miejscowości – osady Popów Parcela
Załączniki:
Treść uchwały 33.500 KB
Treść załącznika 86.500 KB
artykuł nr 20

Uchwała Nr 62/X/2007

UCHWAŁA Nr 62  / X / 2007
Rady Gminy Popów
z dnia 23 października 2007 roku
w sprawie : przyjęcia do realizacji od Województwa Śląskiego zadania inwestycyjnego
„Wykonanie projektu budowlanego przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 491 Częstochowa -Działoszyn z drogą powiatową S-2066 Popów -Wąsosz na rondo w miejscowości Popów”
Załączniki:
Treśc uchwały 39.500 KB
artykuł nr 21

Uchwała Nr 61/X/2007

UCHWAŁA NR 61/X/2007
Rady Gminy Popów
z dnia 23.10.2007 roku
 
w sprawie: nabycia nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Zbory
Załączniki:
Treść uchwały 26.000 KB
artykuł nr 22

Uchwała Nr 60/X/2007

UCHWAŁA Nr 60 / X / 2007
Rady Gminy Popów
Z dnia 23 października 2007 roku
 
 
w sprawie : wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Częstochowie
Załączniki:
Treść uchwały 21.500 KB
artykuł nr 23

Uchwała Nr 59/IX/2007

Uchwała Nr 59/IX/2007
Rady Gminy Popów
z dnia 13 września 2007 r.
 
w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Załączniki:
Treść uchwały 34.000 KB
artykuł nr 24

Uchwała Nr 58/VII/2007

UCHWAŁA Nr 58 / VIII / 2007 Rady Gminy Popów z dnia 30 sierpnia 2007 roku 
w sprawie : zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 rok
Załączniki:
Treść uchwały 31.000 KB
artykuł nr 25

Uchwała Nr 57/VII/2007

U c h w a ł a Nr 57/VIII /2007 Rady Gminy Popów z dnia 30 sierpnia 2007r.
 w sprawie :zmiany regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Popów wprowadzonego uchwałą Nr 163/XXVI/2005 r. Rady Gminy Popów
Załączniki:
Treść uchwały 28.000 KB
artykuł nr 26

Uchwała Nr 56/VII/2007

UCHWAŁA NR 56 / VIII /2007 Rady Gminy Popów z dnia 30.08.2007 roku
w sprawie określenia mienia przekazywanego w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Popów
Załączniki:
Załącznik 31.000 KB
artykuł nr 27

Uchwała Nr 55/VII/2007

UCHWAŁA Nr 55 / VIII / 2007 Rady Gminy Popów z dnia 30  sierpnia 2007 roku
w sprawie : pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Załączniki:
Treść uchwały 41.500 KB
artykuł nr 28

Uchwała Nr 54/VII/2007

UCHWAŁA Nr 54/VIII/2007 Rady Gminy Popów z dnia 30  sierpnia 2007 roku
 w sprawie : przekazania środków z budżetu Gminy Popów do Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Policji w Katowicach
Załączniki:
Treść uchwały 37.500 KB
artykuł nr 29

Uchwała Nr 53/VII/2007

Uchwała Nr 53 /VIII/2007 Rady Gminy Popów z dnia 30 sierpnia 2007 r
W sprawie: Inicjatywy Samorządu Województwa Śląskiego na rzecz przyznania organizacji EURO 2012
Załączniki:
Treść uchwały 20.000 KB
artykuł nr 30

Uchwała Nr 52/VII/2007

UCHWAŁA NR 52 / VIII /2007 Rady Gminy Popów z dnia 30.08.2007 roku w sprawie: nadania nazw ulic w miejscowości Zawady
Załączniki:
Treść uchwały 27.000 KB
artykuł nr 31

Uchwała Nr 51/VII/2007

UCHWAŁA Nr 51 / VIII / 2007 Rady Gminy Popów z dnia 30  sierpnia 2007 roku w sprawie : przyjęcia do realizacji od Powiatu Kłobuckiego zadania inwestycyjnego „Budowa chodników w ciągu drogi powiatowej S-2029”
Załączniki:
Załącznik 39.000 KB
artykuł nr 32

Uchwała Nr 50/VII/2007

UCHWAŁA Nr 50 / VIII / 2007  Rady Gminy Popów z dnia 30 sierpnia 2007 roku w sprawie : zmian w budżecie Gminy Popów
Załączniki:
Treść uchwały 44.000 KB
artykuł nr 33

Uchwała Nr 49/VII/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 24.07.2007 r w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Popów
Załączniki:
Treść uchwały. 48.500 KB
artykuł nr 34

Uchwała Nr 48/VII/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 24.07.2007 r w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Rędziny
Załączniki:
treść uchwały 39.500 KB
artykuł nr 35

Uchwała Nr 47/VII/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 24.07.2007 r w sprawie pomocy finansowej dla Gminy Kłomnice.
Załączniki:
Treść uchwały. 39.000 KB
artykuł nr 36

Uchwała Nr 46/VI/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 08.06.2007 r w sprawie: zmiany uchwały 17/III/2006 Rady Gminy Popów z dnia 28.12.2006 r
Załączniki:
Treść uchwały 37.500 KB
artykuł nr 37

Uchwała Nr 45/VI/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 08.06.2007 r w sprawie: opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi znajdującymi się na terenie gminy Popów.
Załączniki:
Treść uchwały 20.500 KB
artykuł nr 38

Uchwała Nr 44/VI/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 08.06.2007 r w sprawie: powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Częstochowie
Załączniki:
Treść uchwały 20.500 KB
artykuł nr 39

Uchwała Nr 43/VI/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 08.06.2007 r w sprawie: przyjęcia jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy Popów
Załączniki:
Treść uchwały 14.000 KB
artykuł nr 40

Uchwała Nr 42/VI/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 08.06.2007 r w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów
Załączniki:
Treść uchwały 48.000 KB
artykuł nr 41

Uchwała Nr 41/VI/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 08.06.2007 r w sprawie: pomocy finansowej dla powiatu kłobuckiego
Załączniki:
Treść uchwały 38.500 KB
artykuł nr 42

Uchwała Nr 40/VI/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 08.06.2007 r w sprawie: nabycia nieruchomości rolnej położonej w Rębielicach Królewskich
Załączniki:
Treść uchwały. 26.500 KB
artykuł nr 43

Uchwała Nr 39/VI/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 08.06.2007 r w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Załączniki:
Treść uchwały 20.500 KB
artykuł nr 44

Uchwała Nr 38/VI/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 08.06.2007 r w sprawie: opinii przekształcenia ZOZ w Kłobucku poprzez likwidację poradni specjalistycznych ustyuowanych w jednostkach ZOZ
Załączniki:
Załącznik do uchwały 21.500 KB
Treść uchwały 20.000 KB
artykuł nr 45

Uchwała Nr 37/VI/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 08.06.2007 r w sprawie: opinii przekształcenia ZOZ w Kłobucku poprzez likwidacje komórek organizacyjnych:diagnostyki medycznej ustyuowanych w jednostkach ZOZ:

1. Labolatorium Analiz Lekarskich przy Szpitalu Rejonowym w Kłobucku

2. Labolatorium Analiz Lekarskich przy Szpitalu Rejonowym w Krzepicach

3. Labolatorium Analiz Lekarskich w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pankach

Załączniki:
Treść uchwały 21.000 KB
artykuł nr 46

Uchwała Nr 36/VI/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 08.06.2007 r w sprawie: opinii przekształcenia ZOZ w Kłobucku poprzez likwidacje komórek organizacyjnych: 1. Pracowni Cytodiagnostyki Ginekologicznej w Przychodni Rejonowej nr 1 w Kłobucku 2. Pracowni Cytodiagnostyki Ginekologicznej w Przychodni Rejonowej w Krzepicach

Załączniki:
Treść uchwały 21.500 KB
artykuł nr 47

Uchwała Nr 35/V/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 12 kwietnia 2007 r w sprawie: udzielenia pożyczki Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania "Zielony Wierzchołek Śląska"
Załączniki:
Treść uchwały 21.000 KB
artykuł nr 48

Uchwała Nr 34/V/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 12 kwietnia 2007 r w sprawie: pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego
Załączniki:
Treść uchwały 38.000 KB
artykuł nr 49

Uchwała Nr 33/V/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 12 kwietnia 2007 r w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie za rok 2006
Załączniki:
Treść uchwały 20.000 KB
artykuł nr 50

Uchwała Nr 32/V/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 12 kwietnia 2007 r w sprawie: przyznania diet przewodniczącym organu wykonawczego jednostki pomocniczej gminy
Załączniki:
Treść uchwały 20.500 KB
artykuł nr 51

Uchwała Nr 31/V/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 12 kwietnia 2007 r w sprawie: powiadomienia Sekretarza i Skarbnika Gminy o obowiązku przedłożenia oświadczenia o pracy lub w służbie w organach bezpieczeństwa Państwa lub współpracy z nimi od 22 lipca 1944 do dnia 31 lipca 1990 r.
Załączniki:
Załącznik 23.000 KB
artykuł nr 52

Uchwała Nr 30/V/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 12 kwietnia 2007 r w sprawie: zmian w budżecie gminy
Załączniki:
Treść uchwały 46.500 KB
artykuł nr 53

Uchwała Nr 29/V/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 12 kwietnia 2007 r w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Popów absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2006 r
Załączniki:
Treść uchwały 37.500 KB
artykuł nr 54

Uchwała Nr 28/IV/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 15 lutego 2007 r w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów

Załączniki:
Treść uchwały 40.500 KB
artykuł nr 55

Uchwała Nr 27/IV/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 15 lutego 2007 r w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Popów, dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w 2007 roku.

Załączniki:
Treść uchwały 53.500 KB
artykuł nr 56

Uchwała Nr 26/IV/2007

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 15 lutego 2007 r w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Załączniki:
Treść uchwały 20.000 KB