artykuł nr 1

Uchwała Nr 22/III/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.12.2006 r w sprawie: planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2007 r
Załączniki:
Treść uchwały 20.000 KB
Załącznik Nr 1 25.000 KB
Załącznik Nr 2 25.000 KB
Załącznik Nr 3 33.500 KB
artykuł nr 2

uchwała Nr 25/III/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.12.2006 r w sprawie: pomocy finansowej dla Województwa Śląskiego
Załączniki:
Treść uchwały 38.000 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 24/III/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.12.2006 r w sprawie: ustalenia wydatków w budżecie gminy Popów, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 r
Załączniki:
Treść uchwały 51.500 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 23/III/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.12.2006 r w sprawie: zmaiany uchwały Nr 219/XXXVI/2005 Rady Gminy Popów z dnia 29.12.2005 r
Załączniki:
Treść uchwały 37.500 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 21/III/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.12.2006 r w sprawie: przyjęcia programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2007 rok
Załączniki:
Treść uchwały 40.000 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 20/III/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.12.2006 r w sprawie: wytypowania przedstawiciela gminy do Rady Społecznej działającej przy Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kłobucku
Załączniki:
Treść uchwały 40.000 B
artykuł nr 7

Uchwała Nr 19/III/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.12.2006 r w sprawie: wynagrodzenia Wójta Gminy Popów
Załączniki:
Treść uchwały 21.500 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 18/II/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.12.2006 r w sprawie: ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie gminy Popów dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków sosjalnych w 2007 r
Załączniki:
Treść uchwały 85.500 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 17/III/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.12.2006 r w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
Treść uchwały 20.500 KB
Załącznik do uchwały 33.000 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr 16/III/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.12.2006 r w sprawie: zatwierdzenia planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2007 r
Załączniki:
Treść uchwały 30.000 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr 15/III/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.12.2006 r w sprawie: zmian w budżecie
Załączniki:
Treść uchwały 43.000 KB
artykuł nr 12

Uchwała Nr 14/III/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.12.2006 r w sprawie: budżetu Gminy na 2007 rok
Załączniki:
Treść uchwały 39.000 KB
artykuł nr 13

Uchwała Nr 12/II/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 6.12.2006 r w sprawie: zmian w budżecie gminy Popów

Załączniki:
Treść uchwały 54.000 KB
artykuł nr 14

Uchwała Nr 13/II/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 6.12.2006 r w sprawie: uchylenia uchwały Nr 256/XLI/2006 z dnia 31.08.2006 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocvy Społecznej

Załączniki:
Treść uchwały 21.000 KB
artykuł nr 15

Uchwała Nr 11/II/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 6.12.2006 r w sprawie: obniżenia średniej ceny żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2007 r.
Załączniki:
Treść uchwały 22.500 KB
artykuł nr 16

Uchwała Nr 10/II/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 6.12.2006 r w sprawie: podatku od środków transportowych
Załączniki:
Treść uchwały 51.000 KB
artykuł nr 17

Uchwała Nr 9/II/2006

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 6.12.2006 r w sprawie: podatku od nieruchomości
Załączniki:
Treść uchwały 30.500 KB
artykuł nr 18

Uchwała Nr 6/I/2006

Uchała Rady Gminy Popów z dnia 27.11.2006 r w sprawie: diet oraz zasad zwrotu kosztów podróży przysługujących radnym gminy Popów.
Załączniki:
Treść uchwały 22.500 KB
artykuł nr 19

Uchwała Nr 5/I/2006

Uchała Rady Gminy Popów z dnia 27.11.2006 r w sprawie: diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Popów
Załączniki:
Treść uchwały 21.500 KB
artykuł nr 20

Uchwła Nr 4/I/2006

Uchała Rady Gminy Popów z dnia 27.11.2006 r w sprawie: powołania Komisji Gospodarczej, Oświaty i Zdrowia
Załączniki:
Treść uchwały 23.000 KB
artykuł nr 21

Uchwała Nr 3/I/2006

Uchała Rady Gminy Popów z dnia 27.11.2006 r w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej
Załączniki:
Treść uchwały 19.500 KB
artykuł nr 22

Uchwała Nr 2/I/2006

Uchała Rady Gminy Popów z dnia 27.11.2006 r w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Popów
Załączniki:
Treść uchwały 20.000 KB
artykuł nr 23

Uchwała Nr 1/I/2006

Uchała Rady Gminy Popów z dnia 27.11.2006 r w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Popów

Załączniki:
Treść uchwały 20.500 KB
artykuł nr 24

Uchwała Nr 260/XLI/2006

Uchwała rady Gminy Popów z dnia 20.10.2006 r w sprawie: zmiany Uchwały Nr 219/XXXVI/2005 Rady Gminy Popów z dnia 29.12.2005
Załączniki:
Treść uchwały 38.000 KB
artykuł nr 25

Uchwała nr 259/XLII/2006

Uchała Rady Gminy Popów z dnia 20.10.2006 r w sprawie: nabycia nieruchomosci gruntowych położonych w Kamieńszczyźnie
Załączniki:
Treść uchwały 24.000 KB
artykuł nr 26

Uchwała Nr 258/XLII/2006

Uchwała rady Gminy Popów z dnia 20.10.2006 r w sprawie: zmian w budżecie Gminy Popów
Załączniki:
Treść uchwały 43.500 KB