główna zawartość
artykuł nr 26

Uchwałą Nr 198/XXXII/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 06.10.2005 r. w sprawie: uchylenia Uchwały Nr 187/XXXI/2005 z dnia 25 sierpnia 2005 r. w sprawie obniżenia czynszu w stosunku do najemców lokali mieszkalnych o niskich dochodach.

Załączniki:
Treść uchwały 20 KB
artykuł nr 27

Uchwała Nr 197/XXXII/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 06.10.2005 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Popów

Załączniki:
Treść uchwały 21 KB
Załącznik do uchwały MB