główna zawartość
artykuł nr 21

Uchwałą Nr 203/XXXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 23.11.2005 r. w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2006 rok
Załączniki:
Treść uchwały 21 KB
załącznik 33 KB
artykuł nr 22

Uchwała Nr 202/XXXIV/2005

obrazek

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 07.11.2005 r. w sprawie: wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Popów z uwzględnieniem Funduszu dla Śląska w ramach instrumentu „fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości”- komponent dotacje inwestycyjne, realizowanego w ramach „Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego” 

Załączniki:
Treść uchwały 39 KB
artykuł nr 23

Uchwała Nr 201/XXXIII/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.10.2005 r. w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Popów na rok 2005
Załączniki:
Treść uchwały 35 KB
artykuł nr 24

Uchwała Nr 200/XXXII/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 06.10.2005 r. w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
Treść uchwały 33 KB
artykuł nr 25

Uchwała Nr 199/XXXII/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 06.10.2005 r. w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych.

Załączniki:
Treść uchwały 22 KB