artykuł nr 1

Uchwała Nr 196/XXXI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 25.08.2005 r. w sprawie: zgłoszenia wniosku o dofinansowanie ze środków Funduszu dla Śląska

Załączniki:
Treść uchwały 20.500 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 195/XXXI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 25.08.2005 r. w sprawie: pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego
Załączniki:
Treść uchwały 32.000 KB
artykuł nr 3

Uchwałą Nr 194/XXXI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 25.08.2005 r w sprawie: ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęc dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w placówkach oświatowych.
Załączniki:
Treść uchwały 22.500 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 193/XXXI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 25.08.2005 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr 116/XXI/2004 z dnia 5 sierpnia 2004 r. w sprawie wydatków inwestycyjnych Gminy Popów z uwzględnieniem programu SAPARD

Załączniki:
Treść uchwały 38.000 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 192/XXXI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 25.08.2005 r w sprawie: wieloletniego programu inwestycyjnego Gminy Popów z uwzględnieniem "Funduszu dla Śląska" w ramach instrumentu " fundusz na rzecz rozwoju infrastruktury lokalnej skierowanej na rozwój przedsiębiorczości - komponent, dotacje inwestycyjne realizowanego w ramach "Programu łagodzenia w rejonie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego

Załączniki:
Treść uchwały 38.000 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 191/XXXI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 25.08.2005 r w sprawie: zmiany nieruchomości gruntowych położonych w Zawadach

Załączniki:
Treść uchwały 23.000 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 190/XXXI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 25.08.2005 r w sprawie: sprzedaży działki położonej w Zawadach oznaczonej nr 899/19 o powierzchni 138 m2
Załączniki:
Treść uchwały 22.500 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 189/XXXI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 25.08.2005 r w sprawie: sprzedaży działki nr 180/4 położonej w Wąsoszu Górnym
Załączniki:
Treść uchwały 22.500 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 188/XXXI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 25.08.2005 r w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych w Zawadach
Załączniki:
Treść uchwały 21.000 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr 187/XXXI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 25.08.2005 r w sprawie: obniżenia czynszu w stosunku do najemców lokali mieszkalnych o niskich dochodach
Załączniki:
Treść uchwały 24.000 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr 186/XXXI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 25.08.2005 r w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Zawadach
Załączniki:
Treść uchwały 22.500 KB
artykuł nr 12

Uchwała Nr 185/XXXI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 25.08.2005 r w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Popów na rok 2005
Załączniki:
Treść uchwały 39.000 KB
artykuł nr 13

Uchwała Nr 184/XXX/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 06.07.2005 r w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr 101/XVII/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie wydatków inwestycyjnych Gminy Popów z uwzględnieniem funduszu SAPARD.
Załączniki:
Treść uchwały 41.500 KB
artykuł nr 14

Uchwała Nr 183/XXX/2005

Uchwałą Rady Gminy Popów z dnia 06.07.2005 r w sprawie wieloletnich programów inwestycyjnych Gminy Popów z uwzględnieniem funduszy programu operacyjnego ''Restrukturyzacji i modernizacji sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów wiejskich w zakresie 2.3 odnowa wsi oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego".
Załączniki:
Treść uchwały 32.500 KB
artykuł nr 15

Uchwała Nr 182/XXX/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 06.07.2005 r w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejsciwego planu zagospodarowania przestrzennego terenów gminy Popów
Załączniki:
Treść uchwały 21.000 KB
załącznik do uchwały 3.454 MB
artykuł nr 16

Uchwała Nr 181/XXX/2005

Uchwała Rady Gminy Popow z dnia 06.07.2005 r w sprawie: utworzenia stałych obwodów głosowania na obszarze gminy Popów
Załączniki:
Treść uchwały 4.134 KB
Załącznik do uchwały 137.109 KB
artykuł nr 17

Uchwała Nr 180/XXX/2005

Uchwała Rady Gminy Popow z dnia 06.07.2005 r w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym 
Załączniki:
Treść uchwały 21.500 KB