artykuł nr 1

Uchwała Nr 179/XXIX/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 07.06.2005 r w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
Treść uchwały 32.500 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 178/XXIX/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 7.06.2005 w sprawie: uchylenia uchwały nr 177/XXVIII/2005 z dnia 24 maja 2005 r
Załączniki:
Treść uchwały 31.500 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 177/XXVIII/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 24.05.2005 r w sprawie: zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Załączniki:
Treść uchwały 32.500 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 176/XXVII/2005

Uchwała Rady Gminy z dnia 11.05.2005 r w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Popów o przeznaczeniu środków finansowych na sfinansowanie w roku 2006 w inwestycji " Kształtowanie centrum wsi miejscowości Popów poprzez budowę chodnika na odcinku pomiędzy kosciołem a Zespołem Szkolno-Przedszkolnym in. Jana Długosza" w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego
Załączniki:
Treść uchwały 20.500 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 175/XXVII/2005

Uchwała Rady Gminy z dnia 11.05.2005 r w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Popów o przeznaczeniu środków finansowych na sfinansowanie w roku 2006 remontu świetlicy wiejskiej w miejscowości Rębielice Królewskie w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"
Załączniki:
Treść uchwały 20.000 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 174/XXVII/2005

Uchwała Rady Gminy z dnia 11.05.2005 r w sprawie: podjęcia deklaracji przez Radę Gminy Popów o przeznaczeniu środków finansowych na sfinansowanie w roku 2006 budowy ciągów pieszych przy ul. Kręteji wesołej w miejscowości Zawady w ramach działania "Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego"
Załączniki:
Treść uchwały 20.000 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 173/XXVII/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 11.05.2005 r w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Popów
Załączniki:
Treść uchwały 20.000 KB
Załącznik do uchwały 74.500 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 172/XXVII/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 11.05.2005 r w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Rębielice Królewskie
Załączniki:
Treść uchwały 37.500 KB
Załącznik do uchwały 76.000 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 171/XXVII/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 11.05.2005 r w sprawie: zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Zawady
Załączniki:
Treść uchwały 20.000 KB
Załącznik do uchwały 81.000 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr 170/XXVI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.04.2005 r w sprawie: nabycia nieruchomości gruntowych położonych w Zawadach
Załączniki:
Treść uchwały 21.000 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr 169/XXVI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.04.2005 r w sprawie: likwidacji Labolatorium Analiz Lekarskich w Miedźnie
Załączniki:
Treść uchwały 19.500 KB
artykuł nr 12

Uchwała Nr 168/XXVI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.04.2005 r w sprawie: Likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. Prof. Emila Michałowskiego w Katowicach przy ul. Strzeleckiej 9
Załączniki:
Treść uchwały 20.500 KB
artykuł nr 13

Uchwała Nr 167/XXVI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.04.2005 r w sprawie: zmiany w budżecie Gminy Popów na 2005 r
Załączniki:
Treść uchwały 34.500 KB
artykuł nr 14

Uchwała Nr 166/XXVI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.04.2005 r w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr 101/XVII/2004 z dnia 15 czerwca 2004 r w sprawie: wydatków inwestycyjnych Gminy Popów z uwzglednieniem funduszy programu SAPARD
Załączniki:
Treść uchwały 34.000 KB
Załącznik do uchwały 34.000 KB
artykuł nr 15

Uchwała Nr 165/XXVI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.04.2005 r w sprawie: nabycia nieruchomosci gruntowych położonych w Kamieńszczyźnie
Załączniki:
Treść uchwały 23.500 KB
artykuł nr 16

Uchwała Nr 164/XXVI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.04.2005 r w sprawie: sprzedaży działek położonych w Wasoszu Górnym oznaczonych nr 33/2 i 33/3
Załączniki:
Treść uchwały 21.000 KB
artykuł nr 17

Uchwała Nr 163/XXVI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.04.2005 r w sprawie: regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie Popów
Załączniki:
Treść uchwały 40.500 KB
artykuł nr 18

Uchwała Nr 162/XXVI/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 28.04.2005 r w sprawie:przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy
Załączniki:
Treść uchwały 3.781 KB