główna zawartość
artykuł nr 1

Uchwała Nr 161/XXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 24.02.2005 r w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych
Załączniki:
Treść uchwały w formacie .doc 35 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 160/XXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 24.02.2005 r w sprawie: zmiany w budżecie gminy Popów na 2005 r
Załączniki:
Treść uchwały w formacie.doc 37 KB
artykuł nr 3

Uchwała nr 159/XXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 24.02.2005 r w sprawie: regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie.
artykuł nr 4

Uchwała Nr 158/XXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 24.02.2005 r w sprawie: zmiany uchwały Nr 17/III/2002 Rady Gminy w Popowie z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
Załączniki:
Załącznik 35 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 157/XXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 24.02.2005 r w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy.
Załączniki:
Treść uchwały w formacie .doc 64 KB