artykuł nr 1

Uchwała Nr 161/XXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 24.02.2005 r w sprawie: utworzenia rachunku dochodów własnych
Załączniki:
Treść uchwały w formacie .doc 34.500 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 160/XXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 24.02.2005 r w sprawie: zmiany w budżecie gminy Popów na 2005 r
Załączniki:
Treść uchwały w formacie.doc 37.000 KB
artykuł nr 3

Uchwała nr 159/XXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 24.02.2005 r w sprawie: regulaminu określającego zasady udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym w gminie.
artykuł nr 4

Uchwała Nr 158/XXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 24.02.2005 r w sprawie: zmiany uchwały Nr 17/III/2002 Rady Gminy w Popowie z dnia 30 grudnia 2002 r w sprawie przyjęcia wartości jednego punktu dla pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy.
Załączniki:
Załącznik 34.500 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 157/XXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 24.02.2005 r w sprawie: zasad wynajmowania lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy.
Załączniki:
Treść uchwały w formacie .doc 63.500 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 156/XXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 24.02.2005 r w sprawie: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Popów w latach 2005-2009
Załączniki:
Treść uchwały w formacie .doc 84.000 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 155/XXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 24.02.2005 r w sprawie: zmiany rodzaju miejscowości Smolarzez dotychczasowego jej okreslenia jako części wsi PDąbrowa na nowe określenie jako samodzielnej wsi.
Załączniki:
Treść uchwały w formacie.doc 43.500 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 154/XXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 24.02.2005 r w sprawie: zmiany rodzaju miejscowości Wrzosy z dotychczasowego jej określenia jako części wsi Dąbrowa na nowe określenie jako samodzielnej wsi.
Załączniki:
Załącznik 25.500 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 153/XXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 24.02.2005 r w sprawie: zmiany rodzaju miejscowości Antonie z dotychczasowego jej okreslenia jako części wsi Płaczki na nowe określenie jako samodzielnej wsi.
Załączniki:
treść uchwały w formacie .doc 25.500 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr 152/XXV/2005

Uchwała Rady Gminy z dnia 24.02.2005 r w sprawie ustalenia regulaminu okreslającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Popówdodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w 2005 r
artykuł nr 11

Uchwała Nr 151/XXV/2005

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 24.02.2005 r w sprawie uchylenia uchwały Nr 143/XXIV/2004 z dnia 30 grudnia 2004 r w sprawie dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w gminie Popów.
Załączniki:
Treść uchwały w formacie .doc 21.000 KB