artykuł nr 1

Uchwała Nr 147/XXIV/2004

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 30.12.2004 r w sprawie: zwolnienia z opłat od zgłoszenia zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej
Załączniki:
Treść uchwały w formacie.doc 21.500 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 146/XXIV/2004

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 30.12.2004 r w sprawie: wystąpienia ze Śląskiej Organizacji Turystycznej
Załączniki:
Treść uchwały w formacie.doc 30.500 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 143/XXIV/2004

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 30.12.2004 r w sprawie: dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli w gminie Popów
Załączniki:
Treść uchwały w formacie.doc 26.000 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 128/XXII/2004

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 18.11.2004r w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Płaczkii części wsi Płaczki, Antonie
artykuł nr 5

Uchwała Nr 127/XXII/2004

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 18.11.2004 r w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Dąbrowa i części wsi Dąbrowa-Wrzosy
artykuł nr 6

Uchwała Nr 126/XXII/2004

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 18.11.2004 r w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Dabrowai części wsi Dąbrowa- Smolarze
artykuł nr 7

Uchwała Nr 125/XXII/2004

Uchwała Rady Gminy Popów z dnia 18.11.2004 r w sprawie: zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowosci - osady Popów Parcela
artykuł nr 8

Uchwała Nr 150/XXIV/2004

Rady Gminy Popów z dnia 30.12.2004 r w sprawie: opinii przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację komórek organizacyjnych zespołu i ograniczenia działalnosci podstawowej
Załączniki:
treść uchwały w formacie.rtf 4.455 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 149/XXIV/2004

Rady Gminy Popów z dnia 30.12.2004 r w sprawie: zmiany budżetu Gminy Popów na 2004 r
Załączniki:
Treść uchwałyu w formacie.doc 49.000 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr 148/XXIV/2004

Rady Gminy Popów z dnia 31.12.2004 r w sprawie: planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2005 r
artykuł nr 11

Uchwała Nr 145/XXIV/2004

Rady Gminy Popów z dnia 30.12.2004 r w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarządowymi na 2005 r
artykuł nr 12

Uchwała Nr 144/XXIV/2004

Rady Gminy Popów z dnia 30.12.2004 r w sprawie: budżetu gminy na 2005 r
Załączniki:
Treść uchwały w formacie.doc 33.000 KB
Załącznik do uchwały 105.000 KB
artykuł nr 13

Uchwała Nr 142/XXIV/2004

Rady Gminy Popów z dnia 30.12.2004 w sprawie: regulaminu wynagradzania nauczycieli w gminie Popów
Załączniki:
Treść uchwały w formacie.doc 85.500 KB
artykuł nr 14

Uchwała Nr 141/XXIV/2004

Rady Gminy Popów z dnia 30.12.2004 r w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
artykuł nr 15

Uchwała Nr 138/XXIII/2004

Rady Gminy Popów z dnia 9.12.2004 r w sprawie: zmiany w budżecie gminy Popów na 2004 r
Załączniki:
Treść uchwały w formacie doc. 47.500 KB
artykuł nr 16

Uchwała Nr 136/XXIII/2004

Rady Gminy Popów z dnia 9.12.2004 r w sprawie: przystąpienia Gminy Popów do porozumienia miedzygminnego "Pilotarzowego Programu LEADER+" i zabezpieczenia środków finansowych na ten cel

Załączniki:
Treść uchwały w formacie doc. 20.500 KB
artykuł nr 17

Uchwała Nr 132/XXII/2004

Rady Gminy Popów z dnia 18.11.2004 r w sprawie: zmiany Uchwały Nr 24/IV/2003 z dnia 27 lutego 2003 r w sprawie Statutu Gminy Popów

Załączniki:
Treść uchwały w formacie doc. 21.000 KB
artykuł nr 18

Uchwała Nr 129/XXII/2004

Rady Gminy Popów z dnia 18.11.2004 w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości z mienia gminy

artykuł nr 19

Uchwała Nr 124/XXII/2004

Rady Gminy Popów z dnia 18.11.2004 r w sprawie: przyjęcia statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie
artykuł nr 20

Uchwała Nr 123/XXII/2004

Rady Gminy Popów z dnia 18.11.2004 r w sprawie: utworzenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Popowie

artykuł nr 21

Uchwała Nr 122/XII/2004

Uchwała Rady Gminy z dnia 18.11.2004 w sprawie: likwidacji biblioteki publicznej w Wąsoszu Górnym
Załączniki:
Treść uchwały w formacie doc. 20.500 KB
artykuł nr 22

Uchwała Nr 121/XXII/2004

Rady Gminy Popów z dnia 18.11.2004 r

artykuł nr 23

Uchwała NR 120/XXII/2004

Uchwała w sprawie:rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy
Załączniki:
Załącznik 30.500 KB
artykuł nr 24

UCHWAŁA NR 139/XXIII/2004

Rady Gminy Popów z dnia 9 grudnia 2004 r

artykuł nr 25

UCHWAŁA NR 136/XXIII/2004

Rady Gminy Popów z dnia 9 grudnia 2004 r

artykuł nr 26

UCHWAŁA NR 135/XXIII/2004

Rady Gminy Popów z dnia 9 grudnia 2004 r

artykuł nr 27

UCHWAŁA NR 134/XXIII/2004

Rady Gminy Popów z dnia 9 grudnia 2004 r

artykuł nr 28

UCHWAŁA NR 133/XXIII/2004

Rady Gminy Popów z dnia 9 grudnia 2004 r