artykuł nr 1

Uchwała Nr 109/XVIII/2004 z dnia 29.06.2004 r

Uchwała w sprawie: opinii dotyczącej przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej poprzez likwidację poradni stomatologicznych usytuowanych w jednostkach ZOZ.
Załączniki:
Załącznik 20.000 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 108/XVIII/2004 z dnia 29.06.2004

Uchwała w sprawie: opiniidotyczącej przekształcenia Zespołu Szpitali Miejskich z siedzibą przy ul. Mirowskiej Nr 15 w Częstochowiepolegającej na likwidacji Oddziału Otolaryngologii Miejskiego Szpitala im. dr Ludwika Rydgiera
Załączniki:
Załącznik 21.000 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 107/XVIII/2004 z dnia 29.06.2004 r

Uchwała w sprawie: przyjęcia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
artykuł nr 4

Uchwała Nr 106/XVIII/2004 z dnia 29.06.2004 r

Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 90/XIV/2004 z dnia 26 lutego 2004 r
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 59.500 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 105/XVIII/2004 z dnia 29.06.2004 r

Uchwała w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Zawadach oznaczonej jako działka 899/11 o pow. 292m2
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 19.500 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 104/XVIII/2004 z dnia 29.06.2004 r

Uchwała w sprawie: nabycia nieruchomości położonych w Zawadach.
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 24.500 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 103/XVIII/2004 z dnia 29.06.2004 r

Uchwała w sprawie: przyjęcia Planu Gospodarki Odpadami Gminy Popów
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 21.500 KB
Plan Gospodarki Odpadami 960.378 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 102/XVII/2004 z dnia 15.06.2004 r

Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 100/XVI/2004 z dnia 22 kwietnia 2004 r
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 34.500 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 101/XVII/2004 z dnia 15.06.2004 r

Uchwała w sprawie: wydatków inwestycyjnych Gminy Popów z uwzględnieniem funduszy programu SAPARD
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 24.500 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr 100/XVI/2004 z dnia 22.04.2004 r

Uchwała w sprawie:zmiany Uchwały Nr 90/XIV/2003 z dnia 26 lutego 2003 r
Załączniki:
Dokument w formacie.DOC 36.000 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr 99/XVI/2004 z dnia 22.04.2004 r

Uchwła w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Popów z Organizacjami Pozarzadowymi na rok 2004.
Załączniki:
Dokument w formacie.DOC 20.000 KB
artykuł nr 12

Uchwała Nr 98/XVI/2004 z dnia 22.04.2004 r

Uchwała w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 20.000 KB
artykuł nr 13

Uchwała Nr 97/XVI/2004 z dnia 22.04.2004 r

Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2003 r
Załączniki:
Dokument w formacie. DOC 20.000 KB