artykuł nr 1

Uchwała Nr 88/XII/2003 z dnia 30.12.2003 r

Uchwała w sprawie zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Zawadach i w Dąbrówce.
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 20.500 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 87/XII/2003 z dnia 30.12.2003 r

Uchwała w sprawie: Zmiany Uchwały Nr 18/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 56.000 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 86/XII/2003 z dnia 30.12.2003 r

Uchwała w sprawie: utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 20.000 KB
artykuł nr 4

Uchwała Nr 85/XII/2003 z dnia 30.12.2003 r

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia zestawienia przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2004 r
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 21.500 KB
artykuł nr 5

Uchwała Nr 84/XII/2003 z dnia 30.12.2003 r

Uchwała w sprawie: planu pracy rady gminy i komisji rady gminy na 2004 rok
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 19.500 KB
artykuł nr 6

Uchwała Nr 83/XII/2003 z dnia 11.12.2003 r

Uchwała w sprawie: podjecia deklaracji przez Radę Gminy Popów przez Radę Gminy Popów o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie w roku 2004 remontu i wyposażenia budynku w Szkole Podstawowej w Więckach.
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 23.000 KB
artykuł nr 7

Uchwała Nr 82/XII/2003 z dnia 11.12.2003 r

Uchwała w sprawie: podjecia deklaracji przez Radę Gminy Popów przez Radę Gminy Popów o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie w roku 2004 remontu i wyposażenia budynku w Gminnym Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 3 w Rebielicach Królewskich.
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 26.000 KB
artykuł nr 8

Uchwała Nr 81/XII/2003 z dnia 11.12.2003 r

Uchwała w sprawie: podjecia deklaracji przez Radę Gminy Popów przez Radę Gminy Popów o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie w roku 2004 remontu i wyposażenia budynku w Gminnym Zespole szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Popowie.
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 27.500 KB
artykuł nr 9

Uchwała Nr 80/XII/2003 z dnia 11.12.2003 r

Uchwała w sprawie: podjecia deklaracji przez Radę Gminy Popów przez Radę Gminy Popów o przeznaczeniu środków finansowych na finansowanie w roku 2004 remontu i wyposażenia budynku w Gminnym Zespole szkolno-Przedszkolnym Nr 1 w Popowie.
Załączniki:
dokument w formacie .DOC 19.500 KB
artykuł nr 10

Uchwała Nr 79/XII/2003 z dnia 11.12.2003 r

Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 18/II/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 46.500 KB
artykuł nr 11

Uchwała Nr 78/XII/2003 z dnia 11.12.2003 r

Uchwała w sprawie: zmiany uchwały Nr 69
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 22.000 KB
artykuł nr 12

Uchwała Nr 77/XII/2003 z dnia 11.12.2003 r

Uchwała w sprawie: podatku od środków transportowych.
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 46.500 KB
artykuł nr 13

Uchwała Nr 76/XII/2003 z dnia 11.12.2003 r

Uchwała w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek rolny, podatek leśny i podatek od nieruchomości.
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 29.500 KB
Zał_1_Dekl-rol 60.000 KB
Zał_2_Inf-rol 42.000 KB
Zał_3_ Dekl-lesny 35.000 KB
Zał_4_Inf-lesny 33.000 KB
Zał_5_ Dekl-nrch 52.500 KB
Zał_6_Inf-nrch 49.000 KB
artykuł nr 14

Uchwała Nr 75//XII/2003 z dnia 11.12.2003 r

Uchwała w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2003 roku będących podstawą ustalenia podatku rolnego na 2004 rok.
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 22.000 KB
artykuł nr 15

Uchwała Nr 74/XII/2003 z dnia 11.12.2003 r

Uchwała w sprawie: podatku od nieruchomości

artykuł nr 16

Uchwała Nr 65/XI/2003 z dnia 28.10.2003 r

Uchwała w sprawie: przyjęcia programu ochrony środowiska gminy Popów
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 20.000 KB
Załącznik w formacie .PDF 1.716 MB
artykuł nr 17

Uchwała Nr 73/XII/2003 z dnia 11.12.2003 r

Uchwała w sprawie: zniesienia nazwy miejscowości Miedźno (Stacja Kolejowa Miedźno) w gminie Popów
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 23.000 KB
artykuł nr 18

Uchwała Nr 72/XII/2003 z dnia 11.12.2003 r

Uchwała w sprawie: zmiany siedziby władz gminnych z miejscowości Popów na miejscowość Zawady.
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 23.500 KB
artykuł nr 19

Uchwała Nr 71/XI/2003 z dnia 28.10.2003 r

Uchwała w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Popowie oznaczonej jako działka nr 521/1 o powierzchni 100 m2
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 19.500 KB
artykuł nr 20

Uchwała Nr 70/XI/2003 z dnia 28.10.2003 r

Uchwała w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Popów do ustalenia wysokości opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 20.000 KB
artykuł nr 21

Uchwała Nr 69/XI/2003 z dnia 28.10.2003 r

Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 18/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 roku.
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 45.500 KB
artykuł nr 22

Uchwała Nr 68/XI/2003 z dnia 28.10.2003 r

Uchwała w sprawie: zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Zawadach.
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 20.500 KB
artykuł nr 23

Uchwała Nr 67/XI/2003 z dnia 28.10.2003 r

Uchwała w sprawie: nabycia działki nr 823/1,824/1, 825/1, 826/3, 827/1, 828/5, 828/7, 829/1, 999/1, 1000/1, 835/1, 836/1, 837/1, 838/1, 839/1, 840/1, 841/1, 842/1, 873/1, 844/1, 872/2, 874/3, 874/5, 877/3, 877/5, 878/1, 879/3. 880/1, 881/4, 881/6, 882/2, 883/3, 884/5, 885/5, 886/1, 888/1, 889/1, 890/1, 891/1, 843/3, 843/5 o powierzchni 2 557m2 położonej w Zawadach
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 25.500 KB
artykuł nr 24

Uchwała Nr 66/XI/2003 z dnia 28.10.2003 r

Uchwała w sprawie:zamiany nieruchomości gruntowych położonych w Zawadach i w Dąbrówce.
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 20.000 KB
artykuł nr 25

Uchwała Nr 64/XI/2003 z dnia 28.10.2003 r

Uchwała w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami miejscowości Miedźno (Stacja Kolejowa Miedźno)
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 29.000 KB
Załącznik do uchwały 31.500 KB
artykuł nr 26

Uchwała Nr 63/XI/2003 r z dnia 28.10.2003 r

Uchwała w sprawie: zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy.
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 27.500 KB
Załącznik do uchwały 31.500 KB
artykuł nr 27

Uchwała Nr 62/XI/2003 z dnia 28.10.2003 r

Uchwała Nr 62/XI/2003 w sprawie: wyboru ławników do Sądu Reejonowego, Sądu Rejonowego- Sądu Pracy w Częstochowie
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 20.000 KB