artykuł nr 1

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Popów

Załączniki:
Studium 2.642 MB
Mapa Studium 3.609 MB
artykuł nr 2

Plan Zagospodarowania Przestrzennego - tekst projektu

Tekst projektu Planu Zagospodarowania Przestzennego w załączniku
Załączniki:
Projekt tekstu Planu 354.899 KB
artykuł nr 3

ogłoszenie o wyłożeniu do wglądu (Plan Zagospodarowania Przestrzennego - projekt)

Załączniki:
treść ogłoszenia 22.145 KB
artykuł nr 4

Plan Zagospodarowania Przestrzennego - projekt