artykuł nr 1

Uchwała Nr 53/VIII/2003 z dnia 30.06.2003 r

Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 43/VII/2003 z dnia 23 kwietnia 2003 r.
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 25.000 KB
artykuł nr 2

Uchwała Nr 54/VIII/2003 z dnia 30.06.2003 r

Uchwała w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy do powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placowkach oświatowych prowadzonych przez Gminę, ubiegajacych się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 20.000 KB
artykuł nr 3

Uchwała Nr 52/VIII/2003 r z dnia 30.06.2003 r

Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały 18/III/2002 z dnia 30 grudnia 2002 r
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 46.000 KB
artykuł nr 4

Uchwała w sprawie: nabycia działki położonej w Popowie oznaczonej nr 202/3 o powierzchni 252 m2

Uchwała Nr 51/VIII/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 30.06.2003 roku
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 20.500 KB
artykuł nr 5

Uchwała w sprawie: zmiany nieruchomosci gruntowych położonych w Zawadach

Uchwała Nr 50/VIII/2003 Rady Gminy Popów z dnia 30.06.2003 roku
Załączniki:
Dokument w formacie DOC. 20.000 KB
artykuł nr 6

Uchwała w sprawie: nabycia działki nr 4126/2, 4147/3, 4131/1, 4141/3, 4142/3, 4143/3, 4144/3, 4146/1, 4140/5, 4118/1, 4152/2, 3320/1 o łącznej powierzchni 5726 m2 położonej w Rebielicach Królewskich

Uchwała Nr 49/VIII/2003 Rady Gminy Popów z dnia 30.06.2003 roku
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 22.000 KB
artykuł nr 7

Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 39/V/2003 z dnia 8 kwietnia 2003 r w sprawie wydatków inwestycyjnych Gminy Popów z uwzględnieniem funduszy programu SAPARD

Uchwała Nr 48/VII/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 29.05.2003 roku.
Załączniki:
Dokument w formacie .DOC 25.000 KB
artykuł nr 8

Uchwała w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Rębielicach Królewskich oznaczonej jako działka nr 1896/2 o powierzchni 310m2

UCHWAŁA Nr 47/VI/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 23 kwietnia 2003 roku
Załączniki:
Dokument w formacie DOC. 11.000 KB
artykuł nr 9

Uchwała w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej w Wasoszu Górnym oznaczonej jako działka nr 31 o powierzchni 4750m2

UCHWAŁA NR 46/VI/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 23 kwietnia 2003 roku
Załączniki:
Dokument w formacie DOC. 11.000 KB
artykuł nr 10

Uchwała w sprawie: przekazania Sołectwu Rębielice Królewskie nieruchomości gruntowej do nieodpłatnego korzystania

UCHWAŁA Nr 45/VI/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 23 kwietnia 2003 roku
Załączniki:
Dokument w formacie DOC. 11.000 KB
artykuł nr 11

Uchwała w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Oddziale Zewnętrznym w Wąsoszu Górnym

UCHWAŁA Nr 44/VI/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 23.04.2003 roku
Załączniki:
Dokument w formacie DOC. 11.000 KB
artykuł nr 12

Uchwała w sprawie: zmiany Uchwały Nr 18 z dnia 30 grudnia 2002 roku

UCHWAŁA Nr 43/VI/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 23.04.2003 roku
Załączniki:
Dokument w formacie DOC. 15.000 KB
artykuł nr 13

Uchwała w sprawie: nadania imienia Gimnazjum Nr 1 w Zawadach

UCHWAŁA Nr 42/VI/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 23 kwietnia 2003 roku
Załączniki:
Dokument w formacie DOC. 11.000 KB
artykuł nr 14

Uchwała w sprawie: obciążenia nieruchomości gruntowych położonych w Popowie oznaczonych nr 212/1 i 213/1

Uchwała Nr 41/VI/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 23.04.2003 roku
artykuł nr 15

Uchwała w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2002 rok

UCHWAŁA Nr 40/VI/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 23 kwietna 2003 roku
Załączniki:
Dokument w formacie DOC. 11.000 KB
artykuł nr 16

Uchwała w sprawie: wydatków inwestycyjnych Gminy Popów z uwzględnienie funduszy SAPARD

UCHWAŁA Nr 39/V/2003 Rady Gminy Popów z dnia 8 kwietnia 2003 roku
Załączniki:
Dokument w formacie DOC. 13.000 KB
artykuł nr 17

Uchwała w sprawie: zaciagnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach

UCHWAŁA Nr 38/V/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 8 kwietnia 2003 roku
artykuł nr 18

Uchwała w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach

UCHWAŁA NR 37/V/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 8 kwietnia 2003 roku
Załączniki:
Dokument w formacie DOC 11.000 KB