główna zawartość
artykuł nr 6

Uchwała w sprawie: nabycia działki nr 901/3 o pow. 228 m2, 901/1 o pow. 239 m2, nr 913/1 o pow. 172 m2, nr 913/2 o pow. 649 m2 położonej w Zawadach

Uchwała Nr 30/IV/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 27 lutego 2003 roku,
Załączniki:
Dokument DOC. 11 KB
artykuł nr 7

Uchwała w sprawie: nabycia działki nr 211/1 o pow. 5765 m2, nr 212/1 o pow. 2551 m2, nr 213 o pow. 5525 m2 położonej w Popowie

Uchwała Nr 29/IV/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 27 lutego 2003 roku,
Załączniki:
Dokument DOC 11 KB
artykuł nr 8

Uchwała w sprawie: zatwierdzenia regulaminu świadczenia usług dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie działania Gminy Popów

Uchwała Nr 28/IV/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 27 lutego 2003 r,
Załączniki:
Dokument DOC 11 KB
artykuł nr 9

Uchwała w sprawie: zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich

Uchwała Nr 27/IV/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 27 lutego 2003 roku,
Załączniki:
Dokument DOC 14 KB
artykuł nr 10

Uchwała w sprawie: powołania Skarbnika Gminy

Uchwała Nr 26/IV/2003 Rady Gminy w Popowie z dnia 27 lutego 2003 roku,
Załączniki:
Dokument DOC 11 KB