artykuł nr 1

Budżet Gminy na 2014 rok.

artykuł nr 2

Budżet Gminy na 2013 rok.

artykuł nr 3

Budżet Gminy na 2012 rok.

artykuł nr 4

Budżet Gminy na 2011 rok.

artykuł nr 5

Budżet Gminy na 2010 rok.

artykuł nr 6

Budżet Gminy na 2009 rok.

Budżet Gminy Popów na 2009r został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 30.12.2008 r Uchwała Nr 126/XXIII/2008. Treść uchwały dostępna poniżej jako załącznik.

artykuł nr 7

Budżet na 2006 rok

Budżet Gminy Popów na 2006 został zatwierdzony uchwałą nr 220 z dnia 29 grudnia 2005 przez Radę Gminy Popów.

Tekst budżetu wraz z uchwałą dostępny jest na stronie

http://www.bip.popow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=344&x=60&y=98

artykuł nr 8

Budżet Gminy na 2005 rok

Budżet Gminy Popów na 2005 r został zatwierdzony uchwałą nr 144 z dnia 30 grudnia 2004 przez Radę Gminy Popów.

Tekst budżetu wraz z uchwałą dostepny jest na stronie

http://www.bip.popow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=339&x=60&y=99

Załączniki:
Załącznik 105.000 KB
artykuł nr 9

Budżet Gminy na 2008 rok.

Budżet Gminy Popów na 2008r został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 28.12.2007 r Uchwała Nr 73/III/2006. Treść uchwały dostępna na stronie

http://www.bip.popow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=393&x=60&y=96

Załączniki:
Załącznik 313.000 KB
artykuł nr 10

Budżet Gminy na 2007 r

Budżet Gminy Popów na 2007r został uchwalony przez Radę Gminy na sesji w dniu 28.12.2006 r Uchwała Nr 14/III/2006. Treść uchwały dostępna na stronie http://www.bip.popow.akcessnet.net/index.php?idg=3&id=382&x=60&y=97
artykuł nr 11

Budżet Gminy na 2004 r

Budżet Gminy Popów na 2004 r zatwierdzony uchwałą nr 90/XIV/2004 r z dnia 26.02.2004 r przez Radę Gminy Popów.

Tekst budżetu wraz z uchwałą dostępny na stronie UCHWAŁY RADY/ ROK 2004/I KWARTAŁ/

artykuł nr 12

Budżet Gminy na 2003 rok

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW budżetu gminy wg działów na 2003 rok,
Załączniki:
Tekst jednolity - dokument DOC 462 KB 451.500 KB
Dostępne podkategorie:
Sprawozdania z wykonania budżetu