artykuł nr 1

Komisja Gospodarcza, Budżetu, Oświaty i Zdrowia

Skład komisji gospodarczej, budżetu, oświaty i zdrowia

 Kasprzak Jerzy - Przewodniczący

 Bździon Jan - Zastępca

 Badura Gabriel - Członek

 Deska Jakub - Członek

 Macherzyński Józef - Członek

 Tasarz Łukasz - Członek

 Zatoń Paweł - Członek

 Zagrodnik Robert - Członek

 Wes Zenon - Członek

 Wróż Henryk - Członek

 

 

 

artykuł nr 2

Komisja Rewizyjna

Skład komisji rewizyjnej

Owczarek Kazimierz - Przewodniczący

Praszczyk Beata - Zastępca

Bęben Kazimierz- Członek

Krawczyk Janusz - Członek

Targoński Piotr - Członek