artykuł nr 1

Protokoły z komisji Rady Gminy Popów

obrazek
Protokół z posiedzenia z dnia 22.04.2009

KGBOiZ - Komisja Gospodarcza, Budzetu, Oswiaty i Zdrowia
KR - Komsja Rewizyjna

Załączniki:
Protokół z posiedzenia wspólnego KGBOiZ oraz KR Nr 1/2006 z dnia 4.12.2006 40.000 KB
Protokół z posiedzenia wspólnego KGBOiZ oraz KR Nr 2/2006 z dnia 21.12.2006 88.000 KB
Protokół z posiedzenia wspólnego KGBOiZ oraz KR Nr 3/2007 z dnia 13.02.2007 72.000 KB
Protokół z posiedzenia KR Nr 4/2007 z dnia 22.03.2007 31.000 KB
Protokół z posiedzenia wspólnego KGBOiZ oraz KR Nr 4/2007 z dnia 05.04.2007 56.000 KB
Protokół z posiedzenia wspólnego KGBOiZ oraz KR Nr 5/2007 z dnia 04.06.2007 57.500 KB
Protokół z posiedzenia wspólnego KGBOiZ oraz KR Nr 6/2007 z dnia 16.07.2007 75.500 KB
Protokół z posiedzenia wspólnego KGBOiZ oraz KR Nr 7/2007 z dnia 28.08.2007 55.500 KB
Protokół z posiedzenia wspólnego KGBOiZ oraz KR Nr 8/2007 z dnia 18.10.2007 72.500 KB
Protokół z posiedzenia wspólnego KGBOiZ oraz KR Nr 9/2007 z dnia 27.11.2007 60.000 KB
Protokół z posiedzenia wspólnego KGBOiZ oraz KR Nr 10/2007 z dnia 27.12.2007 49.500 KB
Protokół z posiedzenia wspólnego KGBOiZ oraz KR Nr 11/2008 z dnia 26.02.2008 70.500 KB
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbytego w dniu 27 marca 2008 roku 67.000 KB
Protokół z posiedzenia wspólnego KGBOiZ oraz KR Nr 14/2008 z dnia 18.04.2008 72.500 KB
Protokół z posiedzenia wspólnego KGBOiZ oraz KR Nr 15/2008 z dnia 13.05.2008 48.000 KB
Protokół z posiedzenia wspólnego KGBOiZ oraz KR Nr 16/2008 z dnia 24.06.2008 45.000 KB
Protokół z posiedzenia wspólnego KGBOiZ oraz KR Nr 17/2008 z dnia 26.08.2008 68.500 KB
Protokół z posiedzenia wspólnego KGBOiZ oraz KR Nr 18/2008 z dnia 28.10.2008 39.500 KB
Protokół z posiedzenia wspólnego KGBOiZ oraz KR Nr 19/2008 z dnia 28.11.2008 52.500 KB
Protokół z posiedzenia wspólnego KGBOiZ oraz KR Nr 20/2008 z dnia 29.12.2008 52.000 KB
Protokół z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 28. 01. 2009r 34.000 KB
Protokół z posiedzenia wspólnego KGBOiZ z dnia 25.02.2009 60.500 KB
Protokół z posiedzenia KR z dnia 25.03.2009 35.000 KB
Protokół z posiedzenia z dnia 22.04.2009 78.120 KB
Protokół z posiedzenia wspólnego KGBOiZ oraz KR z dnia 19 06.2009 78.448 KB
Protokół z posiedzenia wspólnego KGBOiZ oraz KR z dnia 26.08.2009 76.678 KB
Protokół z posiedzenia KR z dnia 26.10.2009 45.187 KB
Protokół z posiedzenia KGBOiZ z dnia 28.10.2009 67.961 KB
Protokół z posiedzenia wspólnego KGBOiZ oraz KR z dnia 25.11.2009 84.128 KB