główna zawartość
artykuł nr 1

INFORMACJA

Wójt Gminy Popów informuje mieszkańców o złożeniu pisma przez firmę KOPALEX s.c.
z dn. 27.07.2020 r. o miejscu, terminach i czasie wyznaczonym do odpalania ładunków materiału wybuchowego w związku z eksploatacją złoża wapieni jurajskich „Rębielice Królewskie 1”.
W załączeniu w/w pismo z informacją. 

Załączniki:
Informacja 884 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie Wójta Gminy Popów w sprawie stypendium szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Popów

artykuł nr 3

INFORMACJA GOPS W POPOWIE W SPRAWIE GODZIN PRZYJMOWANIA INTERESANTÓW

Załączniki:
Informacja 298 KB
artykuł nr 4

Obwieszczenie znak: GN.683.080.2019FG z dnia 24 lipca 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, działki nr ewid. 1/1, 39/1, 135/1, obręb Annolesie, gmina Popów

Załączniki:
Obwieszczenie GN.683.080.2019FG 70 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie znak: GN.683.138.2019FG z dnia 24 lipca 2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym, działki nr ewid. 92/1, 120/1, 159/35 obręb Annolesie, gmina Popów

Załączniki:
Obwieszczenie GN.683.138.2019FG 72 KB
Dostępne kategorie:
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013