główna zawartość
artykuł nr 1

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

artykuł nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dot. deklaracji w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

artykuł nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów do pracy na stanowisko na podstawie umowy o pracę w związku z pozyskiwaniem danych osobowych

artykuł nr 4

O Ś W I A D C Z E N I E o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych

artykuł nr 5

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Załączniki:
Treść klauzuli MB