główna zawartość
artykuł nr 1

Klauzula informacyjna RODO dot. realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego

artykuł nr 2

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

artykuł nr 3

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dot. deklaracji w wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

artykuł nr 4

KLAUZULA INFORMACYJNA dla kandydatów do pracy na stanowisko na podstawie umowy o pracę w związku z pozyskiwaniem danych osobowych

artykuł nr 5

O Ś W I A D C Z E N I E o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych