główna zawartość
artykuł nr 26

Zawiadomienie

Załączniki:
Zawiadomienie MB
artykuł nr 27

POSTANOWIENIE NR DCZ2-774-1/2018 KOMISARZA WYBORCZEGO W CZĘSTOCHOWIE II z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Popów

artykuł nr 28

Ogłoszenie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego za miesiąc sierpień 2018 r.

artykuł nr 29

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Stanu Cywilnego oraz stanowisko Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych będzie czynne w dniu 16.07.2018 - do godz. 14:30

Załączniki:
Ogłoszenie 98 KB
artykuł nr 30

Ogłoszenie

Urząd Stanu Cywilnego oraz stanowisko Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych będzie czynne w dniu 11.07.2018 - do godz. 16:00

Załączniki:
Ogłoszenie 106 KB
Dostępne kategorie:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019