główna zawartość
artykuł nr 16

Informacja o Sesji Rady Gminy Popów 11.10.2018


RG.0002.08.2018

Na podstawie art. 20 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 994) zwołuję XLVII sesje Rady Gminy Popów z następującym proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad sesji.

3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.

5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy.


6. Informacja nt. oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady Gminy, Wójta Gminy
i radnych za 2017 r.
7. Informacja z działalności Klubu Sportowego ,,Liswarta Popów'' za rok 2018.
8. Informacja nt. szkód w rolnictwie wyrządzonych przez zwierzynę leśną.
9. Informacja nt. szkód wyrządzonych suszą w rolnictwie.
10. Informacja nt. współpracy Gminy z Bankiem Spółdzielczym w Zawadach.
11. Dyskusja.
12. Interpelacje i zapytania radnych.
13. Zapytania sołtysów i mieszkańców.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:


- zmian w budżecie gminy;
- zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018 - 2028.
- wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Popów na lata 2018-2022
- uchwalenia Statutu Gminy Popów


15. Zakończenie obrad XLVIII sesji Rady Gminy.

Sesja odbędzie się 11 października 2018 r. o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6.

artykuł nr 17

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

artykuł nr 18

Sprawozdania z przeprowadzonych badań próbek wód przeznaczonych do spożycia przez ludzi 28.08.2018r.

artykuł nr 19

Zaproszenie na spotkanie informacyjne w ramach Krajowego Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE.

Ministerstwo Ochrony Środowiska wraz z Wójtem Gminy Popów serdecznie zapraszają na spotkanie informacyjne w ramach Krajowego Programu Priorytetowego CZYSTE POWIETRZE.

Program realizowany będzie w latach 2018-2029, ma na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń z jednorodzinnych budynków mieszkalnych.

W trakcie spotkania prezentowane będą  założenia Programu, omawiane rodzaje przedsięwzięć, które mogą uzyskać dofinansowanie, jak również przedstawiony sposób składania wniosków o dofinansowanie oraz zasady realizacji i rozliczania przedsięwzięć.

Spotkanie prowadzone będzie przez przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Będzie ono okazją do zadawania pytań i uzyskiwania informacji niezbędnych dla wypełnienia wniosków i skorzystania z Programu. 

Prowadzący spotkania eksperci przedstawią również problematykę ochrony powietrza oraz epizodów smogowych, w tym  skutków zdrowotnych i ekonomicznych tych zjawisk.

 

Termin spotkania:

12.09.2018 r., godz. 17:00

Miejsce spotkania:

Urząd Gminy Popów - sala sesyjna

Zawady, ul. Częstochowska 6

42-110 Popów

 

Załączniki:
PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 774 KB
artykuł nr 20

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Stanu Cywilnego oraz Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste będą czynne w dniu 24.08.2018 - od godz. 10:30 do godz. 14:30.

Załączniki:
O G Ł O S Z E N I E 151 KB
Dostępne kategorie:
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019