główna zawartość
artykuł nr 46

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Wąsoszu Górnym

artykuł nr 47

Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Popowie

artykuł nr 48

Ogłoszenie o konkursie na Asystenta ds. merytorycznych projektu o nazwie "Przedszkola marzeń w gminie Popów" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

artykuł nr 49

Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Rębielicach Królewskich

obrazek
Załączniki:
Treść ogłoszenia 40 KB
artykuł nr 50

Nabór na stanowisko Sekretarz Gminy Popów