główna zawartość
artykuł nr 11

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. Odczytu wodomierzy i fakturowania należności za wodę i ścieki w Urzędzie Gminy Popów z dnia 14 marca 2019 r.

artykuł nr 12

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. płac w Referacie Oświaty Kultury i Sportu gminy Popów z dnia 15 lutego 2019 r.

artykuł nr 13

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej z dnia 22 października 2018 r.

artykuł nr 14

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. księgowości podatkowej od środków transportowych.

artykuł nr 15

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. budownictwa i pozyskiwania środków zewnętrznych