główna zawartość
artykuł nr 76

Nabór na wolne stanowisko pracy

Wójt Gminy Popów

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

Kierownik Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty Samorządowej

w gminie Popów.

Załączniki:
Treść ogłoszenia 24 KB
artykuł nr 77

dotyczy naboru na stanowisko inspektor d/s księgowości budżetowej

Zawady 2007.09.05

 

 

PROTOKÓŁ

 

 

z przeprowadzonego naboru na stanowisko "Inspektor d / s księgowości budżetowej w dniu 2007.09.05

1. W wyniku rozstrzygnięcia II tury konkursu 2 osoby uzyskały jednakową liczbę punktów - 26

Duda Małgorzata zam. Popów

Janeczek Grażyna zam. Kłobuck

2. W stosunku do osób, które uzyskały największą jednakową ilość głosów przeprowadzono dodatkowy konkurs w dniu 03.09.2007 roku

3. Zastosowano zestaw 20 przykładowych pozycji do zaksięgowania w klasyfikacji analitycznej (budżetowej) oraz syntetycznej organu i jednostki

4. Poszczególne osoby otrzymały następującą liczbę punktów:

Duda Małgorzata 69 pkt

Janeczek Grażyna 63 pkt

5. Wybrana została Pani Małgorzata Duda

6. Załączniki do protokołu:

- ocenione odpowiedzi na pytania

- kserokopie dokumentów aplikacyjnych

 

 

Komisja w składzie:

Przewodniczący Paweł Hanus

Sekretarz Teresa Buchlińska

Członek Zdzisława Pacud

artykuł nr 78

Wynik naboru - Podinspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska

 

Dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze.

 

  Na podstawie art. 3d ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) informuję, że w wyniku procedury naboru na wolne stanowisko urzędnicze Podinspektor d/s budownictwa i ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Popów wybrano Pana Pawła Łacnego zam. Kłobuck.

Uzasadnienie

W wyniku przeprowadzonego naboru kandydata na stanowisko Podinspektor d/s budownictwa i ochrony środowiska został wybrany Pan Paweł Łacny.

Biorąc pod uwagę wiedzę fachową, wypowiedzi oraz prezentację i zachowanie kandydat zdobył wystarczającą ilość punktów i tym samym został uznany za osobę spełniającą wymagania Komisji Rekrutacyjnej.

 

 Podpisał 

 Wójt Gminy 

     Bolesław Świtała

 

artykuł nr 79

Informacja dotycząca II naboru na wolne stanowisko pracy - podinspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska

 

Zawady, dn. 27.11.2007 

Dot. naboru na wolne stanowisko urzędnicze

  W związku z ogłoszonym naborem na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor d/s budownictwa i ochrony środowiska (zamieszczonego na stronie internetowej Urzędu Gminy Popów  bip.popow.akcessnet.net i tablicy ogłoszeń w dniu 12.11.2007 r.) na podstawie art. 3b ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) podaje się listę osób, które złożyły dokumenty aplikacyjne i zostały zakwalifikowane do drugiego etapu naboru.

1. Łacny Paweł, zam. Kłobuck

Zaprasza się w / w osobę do udziału w rozmowie kwalifikacyjnej, która odbędzie się w dniu 30 listopada 2007 r. o godz. 1300  w sali nr 10 Urzędu Gminy.

Podpisał: Wójt Gminy – Bolesław Świtała

artykuł nr 80

DRUGI NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Podinspektor ds. budownictwa i ochrony środowiska

Załączniki:
Treść ogłoszenia 29 KB