główna zawartość
artykuł nr 6

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - zastępca głównego księgowego w Urzędzie Gminy Popów

artykuł nr 7

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarki energetycznej i zarządzania kryzysowego z dnia 10 czerwca 2019 r

artykuł nr 8

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Popowie

artykuł nr 9

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 4 w Więckach.

artykuł nr 10

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - młodszy referent ds. Odczytu wodomierzy i fakturowania należności za wodę i ścieki w Urzędzie Gminy Popów z dnia 14 marca 2019 r.