główna zawartość
artykuł nr 6

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Głównego Księgowego w Urzędzie Gminy Popów, Zawady, ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów w wymiarze 1 etat - termin składania dokumentów przedłużony do 12 lutego 2020 r

artykuł nr 7

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - kierownicze "Kierownik referatu do spraw gospodarki komunalnej" w Urzędzie Gminy Popów, Zawady ul. Częstochowska 6, 42-110 Popów w wymiarze 1 etat

artykuł nr 8

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - zastępca głównego księgowego w Urzędzie Gminy Popów

artykuł nr 9

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarki energetycznej i zarządzania kryzysowego z dnia 10 czerwca 2019 r

artykuł nr 10

Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Popowie