główna zawartość
artykuł nr 6

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. księgowości budżetowej z dnia 22 października 2018 r.

artykuł nr 7

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Referent ds. księgowości podatkowej od środków transportowych.

artykuł nr 8

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. budownictwa i pozyskiwania środków zewnętrznych

artykuł nr 9

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Podinspektor ds. księgowości podatkowej

artykuł nr 10

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Gminnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Popowie.